Kategori Arşivleri: Akademik Çeviri

Kaliteli Bir Akademik Çeviride Bulunması Gereken Özellikler

kaliteli-bir-akademik-ceviri

Akademik çeviri süreci söz konusu olduğunda uzman olanların bu sürece dahil olması önem taşımaktadır. Tam da bu noktada akademik çeviri yapacak olan çevirmenlerin bilgi ve tecrübesi ön plana çıkmaktadır. Kaliteli bir akademik çeviri şu özelliklere sahip olmalıdır: Çevirmen, hedef dili de ana dili gibi bilmelidir Çevirmen, hedef metindeki tüm orijinal üslup özelliklerini koruyabilmelidir Kaynak metni, […]

Profesyonel Çeviri Hizmetinin Önemi

profesyonel-ceviri-hizmetinin-onemi

Ana dilinizden farklı bir dilde konuşan kişilerle iletişim kurulması gerektiğinde profesyonel çeviri hizmeti ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Farklı kültürlerin yoğun etkileşimde bulunduğu günümüzde tercümanlara olan ihtiyaç sürekli artmaktadır.  Profesyonel bir çeviri hizmeti almanızı gerektirecek birçok neden vardır. İster yazlı ister sözlü olsun çeviri ihtiyacı olduğunda profesyonel bir hizmet almak önemlidir.  Çevirmen, belgeleri, metinleri veya konuşmaları bir […]

Çeviri Kalitesini Etkileyen Faktörler

ceviri-kalitesini-etkileyen-faktorler

Günümüzde akademik çevirinin kalitesini etkileyen birçok farklı dinamikten bahsedebiliriz. Bu nedenle akademik çeviri hizmeti alacaksanız detaylı bir araştırma sürecini yakından takip ediyor olmalısınız. Bu aşamada akademik çevirinin kalitesini etkileyecek bazı sorunlardan bahsetmek gerekirse; Zayıf dil becerileri Kaynak kültüre aşinalık eksikliği Kaynak ve hedef kültürler arasındaki uyumsuzluk Çevirmenin çevirdiği akademik alana aşina olmaması Hedef kültürün akademik […]

Akademik Çevirinin Önemi

akademik-ceviri-hizmetinin-onemi

Akademik çevirinin önemi, okuyup anlaşılması bile uzmanlık gerektiren akademik metinlerin çevirisinin zorluğu ve bu metinlerin değerinden kaynaklanmaktadır. Akademik çeviri işleminde bilimsel metinlerin çevirisi akademik dile uygun olarak yapılmaktadır. Bu, bir yabancı dilden ikinci bir dile veya bir doğal dilden başka bir doğal dile olabilir. Akademik metinler, araştırma makaleleri ve tezlerden teknik belgelere, ders kitaplarına ve bilimsel […]

Her Çevirmen Akademik Çeviri Yapabilir mi?

her-cevirmen-akademik-ceviri-yapabilir-mi

Akademik çeviri, özel bilgi ve deneyim gerektiren oldukça teknik bir hizmettir. Akademik çeviri, yüksek düzeyde uzmanlık gerektiren özel bir alandır. İnternette bulabileceğiniz diğer hizmetler gibi değildir. Dolayısıyla her çeviri yapana kademik çeviri yapamaz. Akademik çeviride temel amaç, içeriğin %100 doğru ve özgün olmasını sağlamaktır. Kalite standartları çok yüksektir. Bu nedenle özel beceri ve bilgi gerektirir. […]

Akademik Makale Çeviri Hizmeti

Akademik Makale Çevirisi

Akademik makale çeviri hizmeti diğer çeviri hizmetlerinden daha zordur. Akademik çeviri işleminde diğer metin çevirilerine nazaran daha fazla hassasiyet gerekmektedir. Akademik çeviriler dergi, diploma, tez, bilimsel makale gibi birçok çalışma alanını kapsamaktadır. Akademik makale çevirisi, akademik çeviri içerisinde en çok ihtiyaç duyulan çeviri türüdür. Akademik makale çevirilerinde uzmanlardan destek alınması yazının daha kaliteli olmasını sağlayacaktır. […]

Akademik Çeviri ve Redaksiyon İlişkisi

akademik-ceviri-ve-redaksiyon-iliskisi

Çeviri, yazıların yorum olmadan ve eksiksiz bir şekilde bir dilden başka bir dile aktarılmasıdır. Akademik çeviri ise tez, makale ve bildiri gibi bilimsel olarak hazırlanan yazıların eksiksiz ve yorum katılmadan bir dilden başka bir dile aktarılmasıdır. Akademik çeviri yapacak kişilerin mutlaka işinde profesyonel olması ve bilimsel alanda çalışma yapıyor olması gereklidir. Her çeviride araştırma yapılması […]

Akademik İngilizce Çeviri

Akademik İngilizce Çeviri

Akademik İngilizce çeviri, akademik yazıların yorum olmadan ve eksiksiz bir şekilde İngilizceye aktarılmasıdır. Akademik çeviri ise akademik yazıların çevirisidir. Yani tezler, bilimsel olarak hazırlanan makaleler, araştırma notları gibi yazıların eksiksiz ve yorum katılmadan bir dilden başka bir dile dönüştürülmesidir. Bu çevirileri yapacak kişilerin mutlaka profesyonel bir çevirmen olması ve bilimsel alanda çalışma yapmış olması gereklidir. […]

Çeviri Metin Redaksiyonunda Hangi Konulara Dikkat Edilir?

Redaksiyon genel olarak bir metin üzerinde dil bilgisi, anlam ve akıcılık düzeltmelerinin yapılmasıdır. Çeviri metinlerinde kaliteli bir hizmet ortaya koymak adına redaksiyon süreci doğru şekilde gerçekleştirilmelidir. Çeviri redaksiyonu olarak adlandırılan bu süreç yaygın şekilde yapılan düzeltme işlemlerini kapsar.  Çeviri metin redaksiyonunda hangi konulara dikkat edilir? Sorusunda metinleri iki ana gruba ayırmak mümkündür. Çeviri metinlerinde yapılacak […]

Çeviri Metin Redaksiyonu Nedir?

çeviri metin redaksiyonu

Kelime anlamı olarak redaksiyon tamamlanmış bir metnin imla, yazım kontrolünün yapılması ve yayıma hazır hale getirilmesidir.  Herhangi bir çevri metin üzerinde de gerçekleştirilen redaksiyon bu tür metinler için hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda çeviri metin redaksiyonu nedir? sorusuna “tercüme edilen bir metin üzerinde yapılan düzeltme işlemleridir” cevabı verilebilir. Hatasız Çeviriler için Redaksiyon Şart Metin çalışmalarında […]

Arayın
×