Akademik Metin Redaksiyonu

AKADEMİK REDAKSİYON

Akademik Metinler İçin (Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi, Uzmanlık Tezi, Makale, Proje, Ödev, Bildiri vb.) Düzenleme, Düzeltme ve Geliştirme Hizmetleri

Yüksek lisans ve doktora yapmak, özel zaman ayrılması gereken durumlardandır. Asıl işinin yanında yüksek lisans ve doktora yapanların üzerinde ciddi zaman baskısı ve iş yükü oluşmaktadır. Akademik Redaksiyon ekibi, sizin iş yükünüzü hafifletecek fırsatlar sunmaktadır. Hazırlamış olduğunuz çalışmanızın yazım ve dil bilgisi hataları nedeniyle reddedilmeyeceğinden emin olmak için son taslak üzerinde düzenleme ve düzeltme işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca çalışmanız yayınlandıktan sonra üzerinde bir daha değişiklik yapılamayacağı için bunun öncesinde sunacağımız önerilerle çalışmanız daha iyi hale getirilmektedir.

Herhangi bir bilim dalında yapılan çalışmaların ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlanması kişinin kariyeri için çok önemlidir. Bununla birlikte, makalelerin kabul edilebilmesi için derginin kabul ettiği yazım formatına uygun hale getirilmesi de gerekmektedir. Ayrıca makaleleri; tez ve projelerden ayıran belirgin özellikler bulunmaktadır. Akademik redaksiyon hizmeti alarak çalışmalarınızdaki hataların düzeltilmesini sağlayabilirsiniz. Akademik çalışma yapan kişilere makalenin kurgusuna, biçimine ve yayımlanacak derginin istemiş olduğu özelliklere göre düzeltme ve düzenleme hizmetlerinin yanı sıra etkili öneriler de sunulmaktadır.

DÜZELTME

tez-duzenleme-merkezi-duzeltme
Türk Dil Yapısına Göre Akademik Düzeltme

Dil hatalarının düzeltilmesinin yanı sıra ses ve vurgu yapısına göre çalışmalarınızın düzeltilmesi gerçekleştirilmektedir.

DÜZENLEME

tez-duzenleme-merkezi-duzenleme-islemi
Çalışmanın Kurgusal Yapısına Göre Kurgusal Düzenleme

Çalışmalarınızda; problem cümlesi, amaç, alt amaç, önem, kavramsal çerçeve, yöntem,  bulgular, sonuç, öneriler ve kaynakça kısımları yazım kılavuzuna uygun şekilde düzenlenir.

GELİŞTİRME

tez-duzenleme-merkezi-yazi-gelistirme
Alan Uzmanı Tarafından Çalışmanızın Bilim Dalı Yönünden İncelenmesi

Çalışmalarınızın, bilim dalına uygun uzmanlar tarafından dil bilim yönüyle ve kurgu yönüyle son okuması gerçekleştirilir. Eleştiri ve önerilerde bulunulur.