Veri Analizi

VERİ ANALİZİ

Araştırmalarınızda (Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi, Proje, Ödev, Makale, Bildiri vb.) Elde Ettiğiniz Verilerin Analizi ve Yapılan Analiz Hatalarının Giderilmesi

 Yaptığınız araştırmalarda toplamış olduğunuz verilerin işlenerek bir sonuç ortaya koymanız beklenmektedir. Sonuçların doğru olarak ortaya çıkması için araştırma yöntemlerine ait tekniklerin doğru ve eksiksiz olarak uygulanması gerekmektedir. Çalışmanızdaki verilerin nitel veya nicel olmasına göre içerik analizi, faktör analizi vb. testlerin yapılmasına ihtiyaç vardır.

Araştırmalarda elde edilen verilerin analizi, uzmanlık isteyen teknik bir işlemdir. Öncelikle toplanan verilerin, analiz yapılacak istatistik programına işlenmesi gerekmektedir. Daha sonra analizin yorumlanması, benzer araştırmalarla karşılaştırılması, sonuçların ortaya konması ve sonuçlara uygun önerilerde bulunulması gerekmektedir. Verilerin analizi konusunda yardıma ihtiyaç duyulduğunda akademikredaksiyon.com adresinden bu hizmeti de alabilirsiniz.

DÜZELTME

tez-duzeltme
Yapılan Analizlerdeki Hataların Düzeltilmesi

İstatistikçi uzmanlarımız tarafından, analizlerdeki hatalar bulunmakta ve düzeltilmektedir. Yorum hataları giderilmektedir.

DÜZENLEME

tez-duzenleme
Yapılan Analizlerin İstenilen Formata Uygun Olarak Düzenlenmesi

Yapılan analizler, yazım kılavuzuna uygun şekilde düzenlenmektedir. Tabloların oluşturulması ve uygun şekilde gösterimi sağlanır. Yorumların tablolarla uyumlu olmasına dikkat edilir.

GELİŞTİRME

Uzmanlar Tarafından Eksiklerin Tamamlanması

Analizleriniz için eleştiri ve önerilerde bulunulur. Yanlış yapılmış analizleriniz, istatistikçi uzmanlarımız tarafından yeniden yapılır. Ölçme ve Değerlendirme ilkelerine uygun şekilde yorumlanır.