Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ülkemizin 97. Ankara’nın 5. devlet üniversitesi olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 3 Ekim 2011 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. 2019 itibari ile 15 fakülte, 1 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 3 meslek yüksekokulu, 5 enstitü ve 24 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır.

Lisans eğitimlerinin yanı sıra, bütün fakültelerde tezli tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları devam etmektedir. Kuruluşundan itibaren kendisini bir araştırma üniversitesi olarak konumlandıran Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, %23,50 Lisansüstü öğrenci oranı ile çok sayıda lisansüstü programı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası projeyle hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, yeni bir üniversite olduğu için hazırlanmış çok fazla tez örneği bulunmamaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Halk Sağlığı Enstitüsünün hazırladığı tez yazım kılavuzlarını sizler için inceledik ve tez düzenlemesi yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırdık.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Yüksek lisans ve doktora tezini hazırlayacak olan öğrenciler, belirtilen bu esaslara uymak zorundadırlar. He ne kadar tez yazım kılavuzunun İngilizce hazırlanmış olması kılavuzun anlaşılmasını zorlaştırsa da.

 • Tezin hazırlanmasında ve yazılmasında akademik etik kurallarına kesinlikle uyulmalıdır.
 • İtalik yazı biçimi sadece özel vurgu, yabancı sözcükler, teknik terimler, matematiksel ifadeler gibi durumlarda kullanılmalıdır.
 • Kağıt düzeni genel olarak üst ve alt kısımdan 3 cm, sağ kenardan 2,5 cm ve sol kenardan 4 cm olmalıdır.
 • Bölüm metninde satır aralığı 1,5 aralık olarak ayarlanmalıdır.
 • Paragraflar için satır girintisi kullanılmamalıdır. Paragraftan önce ve sonra 12 nk ayarlanmalıdır.
 • Dış kapağa sayfa numarası verilmeyecektir. Ön bölüm sayfaları küçük roma rakamları (i, ii, iii, …) ile numaralandırılmalıdır.
 • Metin bölümü ve son bölüm sayfaları Latince sayılarla numaralandırılmalıdır (0,1,… 9).
 • Sayfa numarası 1 ile başlamalı ve Bölüm 1’den son sayfaya kadar numaralandırma yapılmalıdır.
 • Sayfa Numarası (tüm sayfa numaraları sağ üst köşeye yazılmalıdır)
 • İç kapağın içerik ve düzeni dış kapakla aynı olmalıdır.
 • Kapak sayfasındaki tüm metinler kalın olarak yazılmalıdır.
 • Tezdeki tablolar, formlar ve formüller bilgisayar ortamında oluşturulur. Bu tür şekiller el ile düzeltilmez.
 • Tez Düzenlemede en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de başlıklardır. Başlıklar aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.
 • BÖLÜM 1 (24 punto, kalın, iki yana yaslı, 1,5 satır aralığı, önce ve sonra 0).
 • Giriş (16 punto, kalın, iki yana yaslı,1,5 satır aralığı, önce 12 nk sonra 0 nk).
 • 1 Kimyasal Çökeller (14 pt, iki yana yaslı, 1,5 satır arlık, önce ve sonra 12nk).
 • 1.1 Karbonatlar (12 punto, iki yana yaslı, 1,5 satır alanı, önce ve sonra 12 nk)
 • 1.1.1 Karbonatlar (12 punto, iki yana yaslı,1,5 satır alanı, önce ve sonra 12 nk, italik)
 • Ekler alfabe harfleri kullanılarak verilir. (Örnek: Ek A, Ek B, Ek C).

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Sayfa kenarlıkları sol kenarından 4 cm diğer kenarlardan ise 2,5 cm boşluk bırakılarak ayarlanmalıdır.
 • Tez metninde paragraflara sol taraftan 1 tab (paragraf boşluğu) içeriden başlanmalıdır. Tez metninin yazımında 5 satır aralığı kullanılmalıdır.
 • Tezin tamamında, “Times New Roman” yazı tipi kullanılmalıdır.
 • Kapaklar hariç 12 punto olmalıdır.
 • Başlıkların (birinci dereceden itibaren en son başlık derecesine kadar) tümü koyu (bold) olmalıdır.
 • Tezin ön sayfaları ve tez metni ana bölümleri (birinci derece bölüm başlıkları) yeni bir sayfadan başlamalıdır.
 • Birinci derece bölüm başlıkları büyük harflerle, ikinci ve daha ileri derece bölüm başlıkları ise her sözcüğün ilk harfi büyük, geri kalan harfler küçük olarak yazılmalıdır.
 • Ön sayfalar bölümünde dış kapak sayfası, iç kapak sayfası, kabul ve onay sayfası, teşekkür, özet ve abstract sayfalarındaki başlıklar büyük harfle yazılmalı ve sayfa ortasında olmalıdır.
 • Ön sayfalar bölümü ile özgeçmiş sayfasındaki başlıklar numaralandırılmaz. Diğer başlıklar ondalık sisteme göre numaralandırılır.
 • İçindekiler, simgeler ve kısaltmalar dizini, şekiller dizini ve tablolar dizininde ise sola hizalı olarak yazılmalıdır.
 • Sayfa numaraları, sayfanın altında ve ortalanmış olarak verilmelidir. Sayfa numaraları 12 punto olmalıdır.
 • Kapak sayfasında tezin başlığı ve öğrenci adı soyadı koyu (bold) olmalıdır. Kapak hazırlanırken şablondan yararlanılmalıdır.
 • Tablolarda 1 veya 1.5 satır aralığı tercih edilmelidir.
 • Tablo, resim veya şekil açıklama satırları ile metin arasında 5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
 • Tablo veya şekil açıklaması ile tablo veya şekil arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalı ve açıklama yazımında 1 satır aralığı kullanılmalıdır.
 • Tablo numara ve açıklamaları tablo üst kısmından, 1 tab içeriden ilk harf büyük diğerleri küçük yazılmalıdır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2 kılavuz bulunmaktadır. Biri 2013 tarihli eski kılavuz, diğeri de 2019 tarihli olan yeni kılavuz. Bu yüzden öğrencilerin hangi kılavuza göre tez düzenleme yapacaklarını bilmeleri gerekmektedir. Aşağıdaki açıklamayı dikkate alarak tez yazım kılavuzunu belirleyebilirsiniz.

1- ) 2018-2019 bahar döneminde mezun olacak öğrencilerimiz için “Eski tez yazım kılavuzu”na uygun olarak hazırlanan tezler kabul edilecektir.

2- ) 2019-2020 güz döneminden itibaren mezun olacak öğrencilerimiz “Yeni Tez Yazım Kılavuzu” na göre tezlerini hazırlamaları gerekmektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü için yaptığımız uyarılar Sosyal Bilimler Enstitüsü için de geçerlidir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nu BURADAN indirebilirsiniz. (TÜRKÇE)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nu BURADAN indirebilirsiniz. (İNGİLİZCE)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Lisansüstü Tez ve Dönem Projesi Yazım Kılavuzu’nu BURADAN indirebilirsiniz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez ve Dönem Projesi Yazım Kılavuzu’nu BURADAN indirebilirsiniz. (2013 Tarihli ESKİ Kılavuz)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez ve Dönem Projesi Yazım Kılavuzu’nu BURADAN indirebilirsiniz. (2019 Tarihli YENİ Kılavuz)

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arayın
×