Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzuna Göre Düzenleme Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yeni açılmış üniversitelerden biridir. Bilindiği üzere Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gazi Üniversitesi’nin bölünmesi ile oluşturulmuştur. Bununla birlikte TODAİE’nin de bünyesine eklendiğini unutmamak lazım.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi her ne kadar Gazi Üniversitesi’nin bir parçası gibi ortaya çıkmış olsa da olması gerektiği gibi, Gazi’nin tez yazım kılavuzunu kullanmak yerine kendi tez yazım kılavuzunu çıkarmıştır. Birçok yönden Gazi’nin tez yazım kılavuzuna benzer özellikler taşısa da Hacı Bayram Veli’nin tez yazım kılavuzu kendine özeldir. Bu yazımızda Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yazılmış tezlerin hangi formata uygun düzenlenmesi gerektiğine ve düzenlerken nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinilmiştir.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi lisansüstü eğitim enstitüsü tez yazım kılavuzu yayınlanmıştır. Bu enstitünün yazım kılavuzu ile birlikte Tez Yazım Şablonu da bulunmaktadır. Tez yazım şablonu, tez düzenlemesi yaparken insanların işini kolaylaştıran bir dosyadır. Fakat birçok tez yazım şablonunda dikkatimizi çeken husus; tez yazım kılavuzuna tam bağlı kalınmadan hazırlanmış olmasıdır. Bu da kolaylık yerine zorluk ortaya çıkarmaktadır. Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde tez yazım kılavuzuna göre hazırlanması gereken tez yazım şablonunda şu dikkatimizi çekti; tez yazım kılavuzuna uyumluluğunu kontrol ettiğimizde tez yazım şablonunun tam olarak tez yazım kılavuzu ile örtüşmediğini gördük. Bu durum birçok üniversitede dikkatimizi çektiği için bu konuda siz takipçilerimizi uyarma gereği duyduk.

Tez düzenlemesi yapılırken öncelikle tez yazım kılavuzu dikkate alınmalıdır. Tez yazım kılavuzunda yer verilmemiş hususlarda tez yazım şablonu dikkate alınabilir. Kaldı ki tez yazım kılavuzları tam anlamıyla her şeyi açıklamaktadır. Bu konuda akademik bir desteğe, uzman kişilerin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. AkademikRedaksiyon.Com da işte buna ihtiyaç duyan kişiler için vardır.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin tez yazım şablonu ile tez yazım kılavuzu arasındaki uyumsuzluk kadar büyük bir problem de şu ki; tezinizi yazım kılavuzuna veya şablona göre düzenleyip enstitüye teslim ettiğiniz zaman yine bazı kriterlere uygunluğu aranmaktadır. Enstitüdeki yetkililerin ellerinde bir çizelge bulunmaktadır ve getirmiş olduğunuz tezi buradaki maddelere göre kontrol etmektedirler. Burada başka bir sorun daha ortaya çıkmaktadır; bu çizelgede kılavuz ve şablonda belirtilmeyen hususlar var. Siz her ne kadar tezinizi dört dörtlük hazırladığınızı düşünmüş olsanız bile ellerindeki çizelgeye uymadığı için enstitü tezinizi kabul etmeyebilir. Bu nedenle Hacı Bayram Veli Üniversitesinde yazılmış tezler için dikkat edilmesi gereken hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur. Yazmış olduğunuz tezlerin yazım kılavuzuna uygun hale getirilmesi konusunda aşağıdaki kriterlere uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Tezinizin enstitü tarafından reddedilmemesi için bu çok önemli bir husustur. Her ne kadar tezinizin düzenlenmesi için bunlar tek başına yeterli olmasa da en son kontrolde mutlaka dikkate alınmalıdır.

 • Ana metnin tümünde 12 punto kullanılmalı
 • Doğrudan alıntıların gösterimine dikkat edilmeli (40 kelime altındaki ve üstündeki alıntıların gösterimi farklı)
 • Dipnotlarda 10 punto kullanılmalı
 • Başlıklar, düzeylerine uygun gösterilmeli
 • Sayfa numaraları sayfanın alt kısmından 1,25 cm olacak şekilde 12 punto ile yazılarak ortalanmalı
 • Sayfanın üst kenarlarında 3 cm, alt, sağ, sol kenarlarında 2,5 cm ve cilt payı 1,5 cm olmalı
 • Şekil, tablo ve resimlerden önce ve sonra 1 satır aralığı bırakılmalı
 • Dipnot, şekil, tablo ve resim açıklamalarında 1 satır aralığı kullanılmalı
 • Alt bölüm başlıklarından önce 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalı
 • Bölüm başlıkları yeni sayfadan başlamalı

Hacı Bayram Veli Üniversitesi lisansüstü eğitim enstitüsü tez yazım kılavuzunu BURADAN indirebilirsiniz.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi lisansüstü eğitim enstitüsü tez yazım şablonunu BURADAN indirebilirsiniz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzuna Göre Düzenleme Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler” yazısında bir düşünce

 1. Makbule diyor ki:

  Hacı bayram tezi hakkında pek bilgi sahibi değildim bu yüzden tezim yarım kalmıştı bu bilgilerden sonra tezimdeki eksiklikleri giderebildim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now ButtonArayın
×