Tez Düzenleme

TEZ DÜZENLEME

Akademik Metinlerin (Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi, Uzmanlık Tezi, Makale, Proje, Ödev, Bildiri vb.) Yazım Kurallarına Göre Düzenlenmesi, Tez Formatlama, Tez Düzenleme, Biçimsel Düzenleme İşlemleri

Tez düzenleme teslim edilecek kurumun belirlediği standartlara göre tezin biçimsel olarak düzenlenmesi işlemidir. Yüksek lisans tezi, doktora tezi, uzmanlık tezi, makale, proje, ödev, bildiri vb. yaptığınız çalışmalar; ilgili üniversitenin, enstitünün, kurumun ve derginin yazım kurallarına uygun hale getirilmektedir. Tez düzenleme işini profesyonel olarak yapmaktayız. Tez düzenleme Ankara merkezimizde, tezinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde düzenletebilirsiniz. Tez düzenleme fiyatları konusunda gerekli kolaylık sağlanmaktadır. Tez düzenleme ücretlerimiz makul seviyededir.

Tez hazırlama kılavuzlarında her şey ayrıntılı olarak yer almamaktadır. Akademik tecrübemiz sayesinde çalışmalarınızı bütüncül bir şekilde ele almaktayız. Tez düzenleme programlarını profesyonel olarak kullanmaktayız. İçindekiler bölümü ile başlıkların tutarlılığının sağlanması, çalışma içindeki kaynakların tamamının kaynakçada gösterilmesi, kaynakçada gösterilen fazla kaynakların çıkarılması, eksik kaynakların kaynakçaya eklenmesi, kaynakçada yer alan kaynakların uygun şekilde gösterilmesi, başlıkların kılavuza uygun şekilde düzenlenmesi, otomatik içindekiler listesi oluşturulması vb. ihtiyaçlarınız karşılanmaktadır. Tez şekil düzenleme işlemlerini yaparak tezinizi şekil şartlarına uygun hale getiriyoruz. Tez sayfa düzeni uygun bir şekilde yapılarak tezinizin enstitü tarafından kabul edilmesini sağlıyoruz. Yazdığınız ve savunduğunuz tezinizin Ulusal Tez Merkezi‘nde yer alması önündeki son engeli beraber aşıyoruz.

Çalışmalarda bulunan eksikler, çalışmanın kalitesini düşürmektedir. Akademik çalışmanızın, belli bir bütünlük içerisinde olması beklenmektedir. İçerik olarak yeterli olsa bile biçimsel bozukluklar tezinizin yetersiz görünmesine sebep olacaktır. Teknik konularda çok iyi olsanız bile tez düzenleme işi ciddi zaman almaktadır. Düzenleme konusunda tecrübeli olsanız bile bunun için zamanınız olmayabilir. Çalışmanızı düzenlemeye zaman ayıramazsanız yardımınıza koşuyoruz. ​Bizden tez düzenleme hizmeti alarak ayrıntılarda boğulmaktan kurtulabilirsiniz. Çalışmanız her ayrıntısıyla istenilen tez formatına uygun hale getirilmektedir.

Tez savunmasını geçtikten sonra tezinizin enstitü tarafından reddedilmesi canınızı sıkmasın. Tezinizi 1-3 gün içinde düzenleyerek size gönderelim. Randevu almak zorunda değilsiniz. Tez düzenleme işlemi için beklemeyin.

Tez Düzenleme Kapsamında Neler Yapılmaktadır?

  • Tezin genel olarak kenar boşlukları, satır aralıkları, paragraf boşlukları, yazı tipi ve puntosu ayarlanır.
  • İç kapak ve dış kapak hazır değilse hazırlanır. Hazırlanmış ise düzenlenir.
  • Onay Sayfası, Etik beyan, Bildirim ve Yemin Metni gibi matbu sayfalar için kılavuzda belirtilen görünüm sağlanır.
  • Teşekkür sayfası, Önsöz, Özet ve Abstract yazım kılavuzuna göre düzenlenir.
  • İçindekiler, Şekiller ve Tablolar Listesi otomatik olarak kılavuza göre hazırlanır.  Sayfa numaralarının başlıklarla uyumlu olması sağlanır.
  • Başlıklar düzeylerine göre biçimlendirilir. Tamamı büyük harf, sözcüklerin ilk harfleri büyük, sadece ilk harfi büyük gibi kurallara göre düzenlenir. Bölüm başlıkları, alt başlıklar, tablo, grafik ve şekil başlıkları düzenlenmektedir.
  • Tablolar düzenlenir. Tez formatına uygun görünüm verilir.
  • Şekiller düzenlenir. Tez formatına uygun görünüm verilir.
  • Kaynakçada verilmiş bilgiler kılavuzda istenilen formata (APA, MLA, HARVARD, CHICAGO vb.) uygun biçimde düzenlenir.
  • Ekler düzenlenir. Teze ekleyemediğiniz formatlardaki dokümanlar (resim, fotoğraf, belge vb.) uygun şekilde eklenir.

NOT: Tez Düzenleme kapsamında biçimsel değişiklikler yapılmaktadır. Tezin imla hataları, yazım yanlışları, noktalama işaretlerinin düzeltilmesi, anlatım bozuklukları ve cümle düşüklüklerinin giderilmesi gibi işlemler redaksiyon kapsamında yapılmaktadır. İçeriğe yönelik taleplerin ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.

Metin içindeki kaynaklar ile kaynakçada verilmiş kaynakların karşılaştırılması, kaynakçadaki eksik bilgilerin tamamlanması, dipnotların uygun gösterimi ve metin içi atıfların uygun şekilde gösterimi tez düzenlemeye ek bir çalışma gerektirmektedir. Bunların ayrıca belirtilmesi rica olunur.

DÜZELTME

tez-duzeltme

Kurallara uygun hale getirme

Bitmiş bir çalışmanın; teslim edilecek kurumun yazım kurallarına uygun hale getirilmesidir. Çalışmanızın kurallara uygunluğu denetlenerek hataların düzeltilmesi sağlanmaktadır.

DÜZENLEME

tez-duzenleme

İstenilen formata göre düzenleme

Tez düzenleme konusunda uzman ve tecrübeli olan ekibimizin desteği ile  akademik çalışmalarınızı istenilen tez formatında düzenletebilirsiniz.

GELİŞTİRME

Çalışmadaki eksiklerin giderilmesi

İçerik olarak tamamladığınız çalışmalarda sonradan ortaya çıkan eksiklerin (listeler, tablolar, şekiller, alıntılar, kaynaklar vb.) tamamlanmasında size yardımcı oluyoruz.

Tez Düzenleme Fiyat alma formu