TEZ DÜZENLEME

Akademik Metinlerin (Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi, Uzmanlık Tezi, Makale, Proje, Ödev, Bildiri vb.) Yazım Kurallarına Göre Düzenlenmesi, Tez Formatlama, Tez Düzenleme, Biçimsel Düzenleme İşlemleri

Yüksek lisans tezi, doktora tezi, uzmanlık tezi, makale, proje, ödev, bildiri vb. yaptığınız çalışmalar; ilgili üniversitenin, enstitünün, kurumun ve derginin yazım kurallarına uygun hale getirilmektedir. Tez düzenleme işini profesyonel olarak yapmaktayız. Tez düzenleme Ankara merkezimizde, tezinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde düzenletebilirsiniz. Tez düzenleme fiyatları konusunda gerekli kolaylıklar sağlanmaktadır. Tez düzenleme ücretini hesaplarken çok az şeyi dikkate alırız ve tez düzenleme ücretimiz makul seviyededir.

Tez hazırlama kılavuzlarında her şey ayrıntılı olarak yer almamaktadır. Akademik tecrübemiz sayesinde çalışmalarınızı bütüncül bir şekilde ele almaktayız.  İçindekiler bölümü ile başlıkların tutarlılığının sağlanması, çalışma içindeki kaynakların tamamının kaynakçada gösterilmesi, kaynakçada gösterilen fazla kaynakların çıkarılması, eksik kaynakların kaynakçaya eklenmesi, kaynakçada yer alan kaynakların uygun şekilde gösterilmesi, başlıkların kılavuza uygun şekilde düzenlenmesi, otomatik içindekiler listesi oluşturulması vb. ihtiyaçlarınız karşılanmaktadır.

Çalışmalarda bulunan eksikler, çalışmanın kalitesini düşürmektedir. Akademik çalışmanızın, belli bir bütünlük içerisinde olması beklenmektedir. İçerik olarak yeterli olsa bile biçimsel bozukluklar tezinizin yetersiz görünmesine sebep olacaktır. Teknik konularda çok iyi olsanız bile tez düzenleme işi ciddi zaman almaktadır. Düzenleme konusunda tecrübeli olsanız bile bunun için zamanınız olmayabilir. Çalışmanızı düzenlemeye zaman ayıramazsanız yardımınıza koşuyoruz. ​Bizden tez düzenleme hizmeti alarak ayrıntılarda boğulmaktan kurtulabilirsiniz. Çalışmanız her ayrıntısıyla istenilen formata uygun hale getirilmektedir. Tez savunmasını geçtikten sonra tezinizin enstitü tarafından reddedilmesi canınızı sıkmasın. Tezinizi 1-3 gün içinde düzenleyerek size gönderelim.

Tez Düzenleme Kapsamında Neler Yapılmaktadır?

  • Tezin genel olarak kenar boşlukları, satır aralıkları, paragraf boşlukları, yazı tipi ve puntosu ayarlanır.
  • İç kapak ve dış kapak hazır değilse hazırlanır. Hazırlanmış ise düzenlenir.
  • Onay Sayfası, Etik beyan, Bildirim ve Yemin Metni gibi matbu sayfalar için kılavuzda belirtilen görünüm sağlanır.
  • Teşekkür sayfası, Önsöz, Özet ve Abstract yazım kılavuzuna göre düzenlenir.
  • İçindekiler, Şekiller ve Tablolar Listesi otomatik olarak kılavuza göre hazırlanır.  Sayfa numaralarının uyumlu olması sağlanır.
  • Başlıklar düzeylerine göre biçimlendirilir. Tamamı büyük harf, sözcüklerin ilk harfleri büyük, sadece ilk harfi büyük gibi kurallara göre düzenlenir. Bölüm başlıkları, alt başlıklar, tablo, grafik ve şekil başlıkları düzenlenmektedir.
  • Tablolar düzenlenir. Kılavuzdaki görünüm verilir.
  • Şekiller düzenlenir. Kılavuzdaki görünüm verilir.
  • Kaynakçada verilmiş bilgiler kılavuzda istenilen formata (APA, MLA, HARVARD, CHICAGO vb.) uygun biçimde düzenlenir.
  • Ekler düzenlenir. Teze ekleyemediğiniz formatlardaki dokümanlar (resim, fotoğraf, belge vb.) uygun şekilde eklenir.

NOT: Düzenleme kapsamında biçimsel değişiklikler yapılmaktadır. Tezin imla hataları, yazım yanlışları, noktalama işaretlerinin düzeltilmesi, anlatım bozuklukları ve cümle düşüklüklerinin giderilmesi gibi işlemler redaksiyon kapsamında yapılmaktadır. İçeriğe yönelik taleplerin ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.

Metin içindeki kaynaklar ile kaynakçada verilmiş kaynakların karşılaştırılması, kaynakçadaki eksik bilgilerin tamamlanması ve metin içi atıfların uygun şekilde gösterimi düzenlemeye ek bir çalışma gerektirmektedir. Bunların ayrıca belirtilmesi rica olunur.

DÜZELTME

Kurallara uygun hale getirme

Bitmiş bir çalışmanın; teslim edilecek kurumun kurallarına uygun hale getirilmesidir. Çalışmanızın kurallara uygunluğu denetlenerek hataların düzeltilmesi sağlanmaktadır.

DÜZENLEME

İstenilen formata göre düzenleme

Tez düzenleme konusunda uzman ve tecrübeli olan ekibimizin desteği ile  akademik çalışmalarınızı istediğiniz formatta düzenletebilirsiniz.

GELİŞTİRME

Çalışmadaki eksiklerin giderilmesi

İçerik olarak tamamladığınız çalışmalarda sonradan ortaya çıkan eksiklerin (listeler, tablolar, alıntılar, kaynaklar vb.) tamamlanmasında size yardımcı oluyoruz.