Chicago Kaynakça Örneği

chicago-atif-sistemi

Chicago referans stili, 1906 yılında Chicago Üniversitesi tarafından yayımlanmıştır. 2017 yılında 17. baskısı yayımlanmıştır. Metin içi kaynak gösteriminde dipnot ve yazar-tarih seçenekleri vardır. Bu yazımızda birçok alanda tercih edilen Chicago referans stiline göre hazırlanmış kaynak örneklerine yer verilmiştir.  Chicago kaynakça örneği için çok ihtiyaç duyulan kaynak türleri seçilmiştir.

Chicago Referans Stili Süreli Yayınlar Örneği

  • Doi Numaralı Dergi Makaleleri

Asar, Ramazan ve Yeliz Çelikten, “Shadowing a Woman Administrator: A Turkish Case”, Universal Journal of Management 4, sy. 11 (2016): 607-614. doi: 10.13189/ujm.2016.041102

  • Üç ve Daha Fazla Yazarlı Dergi Makalesi

Bay, Rachael A., Noah Rose, Rowan Barrett, Louis Bernatchez, Cameron K. Ghalambor, Jesse R. Lasky, Rachel B. Brem, Stephen R. Palumbi, ve Peter Ralph. “Predicting Responses to Contemporary Environmental Change Using Evolutionary Response Architectures”, American Naturalist 189, sy. 5 (Mayıs 2017): 463–73.

  • Haber Makalesi

Harlan, Chico, “North Korea Vows to Restart Shuttered Nuclear Reactor that can Make Bomb-Grade Plutonium”, The Washington Post, 2 Nisan 2013.

  • Çevrimiçi Haber Makalesi

Stolberg, Sheryl Gay ve Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote”, New York Times, 27 Şubat 2010, erişim 28 Şubat 2010, http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html

  • Blog Gönderisi

Asar, Ramazan, “Yeni Yönetim Yaklaşımları”, Yönetsel, 5 Mart 2021, https://yonetsel.com/yeni-yonetim-yaklasimlari/

Chicago Referans Stili Kitap Örneği

  • Basılı Kitap

Başaran, İ. Ethem ve Şakir Çınkır, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. İstanbul: Ekinoks Yayınevi, 2011.

  • Editörlü Kitap

Kesharwani, Prashant, (Ed.). Nanotechnology Based Approaches for Tuberculosis Treatment. Academic Press, 2020.

  • Editörlü Kitapta Bölüm

Dönmez, Bülent, “Motivasyon”, Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama içinde, Editör: Servet Özdemir, 185-229.Ankara: Pegem Akademi, 2013.

  • Çeviri Kitap

Enloe, Cynthia, Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler. Çev. Berna Kurt ve Ece Aydın. İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2003.

Chicago Atıf Sistemi Ansiklopedi Kaynakça Örneği

Akun, Ömer Faruk, “Ali Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 2: 416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

Chicago Atıf Sistemi Sözlük Kaynakça Örneği

Sivaslıoğlu, Aziz, Resimli Türkçe Sözlük. İstanbul: Özyürek Yayınevi, 2021.

Chicago Atıf Sistemi Tezler İçin Kaynakça Örneği

Asar, Ramazan, “Okul Yöneticilerinin Öğretmenlere İlişkin İnsan Doğası Varsayımları ve Sergiledikleri Yönetim Tarzları”, Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2021.

Chicago Atıf Sistemi Bildiri Kaynakça Örneği

Akçay, Ahmet, “Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarının Özellikleri ve Fırat Üniversitesi Öğrencilerinin BDE Uygulamalarına Yaklaşımı” Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı’nda sunulan bildiri, Ankara, 22 Mayıs 2004.

Chicago Atıf Sistemi Web Sayfası Kaynakça Örneği

Asar, Ramazan. “Yönetim Açısından İnsan Doğası”. Erişim 26 Mart 2021. https://yonetsel.com/yonetim-acisindan-insan-dogasi/

Chicago Atıf Sistemi Görsel Medya Kaynakça Örneği

Avrupa YakasıAvrupa Yakası 51. Bölüm”.  YouTube, 21 Ağustos 2015. (2015, 21 https://www.youtube.com/watch?v=nAkHkHwZVAs

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arayın
×