MLA Kaynakça Örnekleri

mla-kaynakca-olusturma

MLA Referans Stili, akademik çalışmalarda sıklıkla tercih edilen bir kaynak  gösterme yöntemidir. MLA formatı sosyal bilimlerde, özellikle dil alanındaki çalışmalarda tercih edilen bir kullanımdır. Bu yazımızda MLA kaynakça örnekleri bulunmaktadır.

MLA Stili Süreli Yayınlar Kaynakça Örnekleri

  • Doi Numaralı Dergi Makaleleri

Asar, Ramazan ve Yahya Çelikten. “Shadowing a woman administrator: A Turkish case.” Universal Journal of Management, C. 4, S. 11. 2016, ss. 607-614. doi: 10.13189/ujm.2016.041102

  • Üç ve Daha Fazla Yazarlı Dergi Makalesi

Bay, Rachael vd. “Predicting responses to contemporary environmental change using evolutionary response architectures.” American Naturalist, C. 189, S. 5. 2017, ss. 463–73.

  • Haber Makalesi

Harlan, Chico. “North Korea Vows to Restart Shuttered Nuclear Reactor that can Make Bomb-Grade Plutonium.” The Washington Post, 2 Nisan 2013.

  • Çevrimiçi Haber Makalesi

Stolberg, Sheryl Gay ve Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, 27 Şubat 2010, http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html

MLA Stili Kitaplar

  • Basılı Kitap

Başaran, İ. Ethem ve Şakir Çınkır, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. İstanbul: Ekinoks Yayınevi, 2011.

  • Editörlü Kitap

Kesharwani, Prashant, ed. Nanotechnology Based Approaches for Tuberculosis Treatment. Academic Press, 2020.

  • Editörlü Kitapta Bölüm

Dönmez, Bülent, “Motivasyon.” Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama, Editör: Servet Özdemir, Pegem Akademi, 2013, ss. 185-229.

  • Çeviri Kitap

Enloe, Cynthia, Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler. Çev: Berna Kurt ve Ece Aydın, Çitlembik Yayınları, 2003.

ANSİKLOPEDİ

Akun, Ömer Faruk, “Ali Mustafa Efendi.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1989.

MLA Stili Tezler

Asar, Ramazan, Okul Yöneticilerinin Öğretmenlere İlişkin İnsan Doğası Varsayımları ve Sergiledikleri Yönetim Tarzları. 2021. Hacettepe Üniversitesi, Doktora tezi.

MLA Stili Bildiri 

Akçay, Ahmet, “Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarının Özellikleri ve Fırat Üniversitesi Öğrencilerinin BDE Uygulamalarına Yaklaşımı.” Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, Ankara,22 Mayıs 2004.

MLA Stili Web Sayfası

Asar, Ramazan. “Yönetim Açısından İnsan Doğası”. Yönetsel, 26 Mart 2021, https://yonetsel.com/yonetim-acisindan-insan-dogasi/

MLA Stili Görsel Medya

Avrupa YakasıAvrupa Yakası 51. bölüm”.  YouTube, 21 Ağustos 2015. https://www.youtube.com/watch?v=nAkHkHwZVAs

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arayın
×