Vancouver Kaynakça Yazım Örnekleri

vancouver-kaynakca-yazim-ornekleri

Vancouver kaynak stili ile kaynakça hazırlanırken çoğu kaynak stilinden farklı olarak numaralandırma yapılmaktadır. Vancouver stilinde metin içi gösterim yazar-tarih şeklinde değil numara ile yapılmaktadır. Dolayısıyla metin içindeki atıfların eşleşebilmesi amacıyla kaynakçadaki kaynakların da numaralandırılarak verilmesi gerekmektedir. Ayrıca metin içinde ve kaynakçadaki numaralar atlama yapılmadan ilerlemelidir. Bu yazımızda sağlık alanında çok tercih edilen Vancouver stiline göre hazırlanmış kaynak örneklerine yer verilmiştir.

Vancouver Kaynak Stilinde Süreli Yayınlar

  • Doi Numaralı Dergi Makaleleri

Asar R, Çelikten Y. Shadowing a woman administrator: A Turkish case. Universal Journal of Management 2016;4(11):607-614. doi:10.13189/ujm.2016.041102

  • Üç ve Daha Fazla Yazarlı Dergi Makalesi

Bay RA, Rose N, Barrett R, ve ark. Predicting responses to contemporary environmental change using evolutionary response architectures. American Naturalist 2017;189(5):463-473.

  • Haber Makalesi

Harlan C. North Korea vows to restart shuttered nuclear reactor that can make bomb-grade plutonium. The Washington Post 2 Nisan 2013;3.

  • Çevrimiçi Haber Makalesi

Stolberg SG , Pear R. Wary centrists posing challenge in health care vote. New York Times [Çevrimiçi]. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html 27 Şubat 2010

Vancouver Kaynak Stilinde Kitaplar

  • Basılı Kitap

Başaran İE, Çınkır Ş. Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Ekinoks Yayınevi; 2011.

  • Editörlü Kitap

Kesharwani P, editör. Nanotechnology based approaches for tuberculosis treatment. Academic Press; 2020.

  • Editörlü Kitapta Bölüm

Dönmez B. Motivasyon. İçinde: Özdemir S, editör. Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi, 2013; s. 185-229.

  • Çeviri Kitap

Enloe C. Muzlar, plajlar ve askeri üsler. Çev: Kurt B, Aydın E. Çitlembik Yayınları, 2003.

Vancouver Kaynak Stilinde Ansiklopedi

Akun ÖF. Ali Mustafa Efendi. Ankara: TDV; 1989.

Vancouver Kaynak Stilinde Tezler

Asar R. Okul yöneticilerinin öğretmenlere ilişkin insan doğası varsayımları ve sergiledikleri yönetim tarzları [Doktora tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2021.

Vancouver Kaynak Stilinde Bildiri

Akçay A. Bilgisayar destekli eğitim yazılımlarının özellikleri ve Fırat Üniversitesi öğrencilerinin BDE uygulamalarına yaklaşımı. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı; 22 Mayıs 2004; Ankara, Türkiye.

Vancouver Kaynak Stilinde Web Sayfası

Asar R. Yönetim açısından insan doğası [internet]. Yönetsel; 2021 [Erişim tarihi: 26 Mart 2021]. Erişim adresi: https://yonetsel.com/yonetim-acisindan-insan-dogasi/

Vancouver Kaynak Stilinde Görsel Medya

Avrupa Yakası.  Avrupa Yakası 51. Bölüm.  [Erişim tarihi: 21 Ağustos 2015]. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=nAkHkHwZVAs

VANCOUVER Kaynakça Oluşturma Programı

VANCOUVER Kaynakça oluşturma programı ile makale, tez, kitap, kitap bölümü, bildiri sunumu, poster sunumu ve web sitesi gibi kaynak türlerinde kaynak gösterimi yapabilirsiniz. VANCOUVER Kaynakça Oluşturma Programı için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kaynakça oluşturmak için gerekli bilgileri girdiğinizde bu bilgiler yardımıyla VANCOUVER kaynakça oluşturulabilmektedir. VANCOUVER kaynak gösterimi için bu linki tıklayabilirsiniz.

 

vancouver-kaynakca-olusturma-programi
Vancouver kaynakça oluşturma programı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now ButtonArayın
×