Veri Analizi Nedir ve Veri Analiz Yöntemleri Nelerdir?

veri-analizi-nedir-ve-veri-analiz-yontemleri-nelerdir

Veri analizi ham verilerin toplanarak ayıklanması ve işlenmesi neticesinde yeni bilgiler bulma, birtakım sonuçlara varma ve karar alma süreçlerini destekleyen bir işlemdir. Akademik çalışmalar yapan kişilerin sık sık ihtiyaç duyacağı bu işlemi gerçekleştirebilmeleri için istatistik bilgisi gerekmekle birlikte veri analizinin ayrıntılarını bilmeleri ve kullanılacak programlara hakim olmaları da gerekir.

Veri Analiz Yöntemleri Nelerdir?

Veri analizi nicel ve nitel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Nicel analiz sayısal verilere dayandığı için daha kolay ve güvenilir kabul edilmektedir. Nitel analiz yöntemleri ise genellikle gözlem, görüşme, röportaj ve doküman analizi yolu ile bilgi toplanarak yapılmaktadır. Nicel analiz nitel analize göre daha nesneldir.

Veri Analizi Nasıl Yapılır?

Veri analizi işlemini gerçekleştirebilmek için mutlaka temel istatistik ve araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bununla birlikte hangi veri analizi programı kullanılacaksa o programa iyi seviyede hakim olmak gerekmektedir. Yapılan araştırmanın özelliklerine göre tercih edilen analiz yöntemine uygun olarak toplanan veriler öncelikle veri analiz programına işlenir. Ardından analizin yorumlanması, benzer araştırmalarla karşılaştırılması, sonuçların ortaya konması ve sonuçlara uygun önerilerin sunulması gerekmektedir.

Veri Analizinin Önemi

Hayatın her alanında verilerin analizine ihtiyaç vardır. Verilerin analizi sayesinde karar alma süreçleri çok daha etkili ve faydalı hale gelmektedir. Verilerin analizi yeni kurulacak bir işletmeye maliyet, zamanlama ve riskler açısından bir projeksiyon oluştururken, hali hazırda işleyişi devam eden bir işletmeye ise AR-GE faaliyetleri ve yeni yatırım fırsatları için projeksiyon oluşturabilir.

Veri analizinin en yaygın kullanıldığı alanlardan biri de akademik çalışmalardır. Özellikle yüksek lisans ve doktora eğitimleri sırasında veri analizine sık ihtiyaç duyulmaktadır.

Başlıca Veri Analiz (İstatistik) Programları

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte verilerin analizi için birçok program ve araç kullanılmaktadır. En sık kullanılanlar arasında SPSS, LISREL ve Amos bulunmaktadır. Yapılacak analiz türüne göre tercih edilen program ve araç farklılık gösterebilmektedir.

SPSS ile Veri Analizi

SPSS, İngilizce açılımı Statistical Package for the Social Sciences (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) olan bir istatistiksel analiz programıdır. Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanlarında tercih edilmektedir. Ayrıca kurum ve kuruluşlar tarafından pazar araştırması amacıyla da kullanılmaktadır.

LISREL ile Veri Analizi

LISREL programı (Linear Structural Relations), yapısal eşitlik modelinde kullanılan istatistiksel bir programdır. Uppsala Üniversitesi profesörleri olan Dag Sorbom ve Karl Gustav Jöreskog tarafından 1970’lerde geliştirilmiştir. LISREL, istatistiksel analiz için SPSS gibi geniş bir kullanım alanı sağlamaz. Bununla birlikte, araştırmacılar için daha spesifik olan yapısal eşitlik modeli, doğrulayıcı faktör analizi, yol analizi gibi analizleri gerçekleştirme fırsatı sunar.

Amos ile Veri Analizi

Amos programı sosyal bilimlerdeki akademik çalışmalarda ve teknik bilimlerin çoğunda yaygın olarak kullanılan istatiksel bir analiz programıdır. Bu programın popüler olarak kullanılma nedenleri arasında hem çok sayıdaki bağımsız değişkeni hem de bağımlı değişkeni birlikte analiz edebilmesi vardır. Üstelik bu değişkenlerin analizleri sonucunda ayrıntılı veriler elde edilebilmektedir.  Amos, SPSS’den farklı olarak hata oranlarını da analiz sürecine dahil edebilmektedir. Bununla birlikte Amos veri girişi SPSS veri girişine alışkın olanlar için biraz karmaşık gelebilir.

Veri Analizinde Profesyonel Destek

Veri analizi işlemi akademik çalışmalar için oldukça önemlidir. Dolayısıyla yapılacak bir hata çalışmanın güvenirliği ve geçerliliğini doğrudan etkileyecektir. Akademik Redaksiyon olarak deneyimli ve uzman kadromuzla sizlere veri analizi işleminde profesyonel destek sunmaya hazırız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now ButtonArayın
×