Benzerlik Oranı Nasıl Düşürülür?

İntihal nedir?

İntihal, tez yazan veya bilimsel bir çalışma hazırlayan kişilerin yaptığı alıntıyı kaynak göstermeden kendisine aitmiş gibi kullanması şeklinde tanımlanabilir. Kaynak taraması yapıldıktan sonra yazım aşamasına geldiğinizde, kullandığınız tüm alıntıları kaynakça kısmında gösterme zorunluluğunuz vardır. Göstermediğiniz takdirde bu yazı size aitmiş gibi gösterirseniz intihal suçunu işlemiş olursunuz. İntihal, Akademik Hırsızlık olarak ifade edilmektedir

İntihal nasıl önlenmelidir?

Öncelikle intihalin ne anlama geldiğini bilmeniz gerekmektedir. Sonrasında önlemenin en önemli yollarından birisi ise yapacağınız alıntıyı, kaynakçaya akademik kurallara göre eklemenizdir. Aksi takdirde intihal suçundan kurtulmanız mümkün olmayacaktır.

İntihal nasıl tespit edilir?

İntihal raporu Turnitin gibi  özel programlar  sayesinde anlaşılmaktadır. Bu programlar ödev, tez, makale vb. akademik çalışmaları çevrimiçi kaynaklar ile karşılaştırmaktadır. Böylece yapılan akademik çalışmanın hangi kaynaktan alındığı tespit edilebilmektedir.  Turnitin gibi intihal programlarının üniversiteler gibi birçok kurumla anlaşması bulunduğu için üniversite kütüphanelerine veya değişik veritabanlarına ulaşarak geniş bir tarama yapabilmektedir.

Benzerlik oranı nedir?

Sisteme yüklenen ödev ya da tez, metinlerle karşılaştırılır ve bir benzerlik oranı hesaplanır. Hesaplanan bu benzerlik oranı, metinlerde bulunan benzerlik ile hesaplanarak listelenir. Bu şekilde bir benzerlik raporu verilir.

Benzerlik oranı kaç olmalı? Benzerlik oranının %0 çıkması şart değildir. Akademik çalışmalarda belli bir orana kadar benzerlik normal kabul edilmektedir. Örneğin yüksek lisans tezlerinde %20’ye kadar benzerlik oranı kabul edilmektedir. Eğer benzerlik oranı %0 çıkarsa şüphelenmemiz gerekir çünkü yazar bazı hileler kullanarak benzerlik oranını gizlemeye çalışıyor olabilir. Unutulmamalıdır ki metinlerde bazı ifadeler sık sık kullanılmaktadır. Bundan dolayı %2-3 benzerlik oranı muhtemeldir.

İntihal mi Benzerlik mi?

Her metinde belirli kalıplar ve ifadeler sık sık kullanılmaktadır. Bu kalıp ve ifadenin dışında bir çalışmada doğrudan  alıntı yapılmışsa  ya da referansların aynı olması nedeniyle belli bir dereceye kadar benzerlik çıkacaktır. Bu yüzden belirli bir benzerlik oranının bulunması yazarın intihal yaptığı anlamına gelmemektedir. Fakat alıntılar düzgün gösterilmemişse intihal olacağı için çıkan benzerlik oranına intihal oranı da denilebilir. Böylece alınan benzerlik raporu, intihal raporuna dönüşür.

İntihal ve benzerlik ifadelerinin birbirinin yerine kullanılması, sık yapılan yanlışlardan biridir. Şu bilinmelidir ki; belli bir orana kadar benzerlik normal olsa da %1 oranında intihal bile kabul edilemez. Benzerlik, kaynak gösterilerek yapılan alıntının fazla değiştirilmeden yazılmasıdır. Fakat intihal kaynak gösterilmeden aynı ifadenin yazılması veya başkasına ait düşüncenin yazan kişi tarafından kendisine mal edilerek yazılmasıdır. Dolayısıyla akademik hırsızlığın %1 oranında olmasını bile kabul edebilmek mümkün değildir. Bu nedenle intihal oranı düşürme değil sıfır yapma önemlidir.

Benzerlik oranı nasıl düşürülür?

Benzerlik oranını bilmeden bunun düşürülmesi mümkün olmadığı için öncelikle Turnitin gibi bir program ile benzerlik raporu alınır. Benzerlik oranı hesaplama işleminden sonra benzerliği düşürme adımına geçilir. Bu adımda benzerlik oranı düşürme için gerekli düzeltmeler yapmaya yönelik uygun kelimeler bulunur. Bunun için eş anlamlı kelimeler tercih edilebilir. Tespit edilen benzerlik oranı, tezinizi ve tezin akışını çok bozmadan yapılan değişikliklerle düşürülmelidir.

Bu konuda yapılan en büyük hatalardan biri, her kelimenin eş anlamlı kelime ile değiştirilerek benzerlik oranının düşürülmeye çalışılmasıdır. Böyle bir durumda “Halkla İlişkiler” yerine “kamu ile ilişkiler” gibi hatalar çıkabilmektedir. Dolayısıyla benzerlik oranı düşürmeye çalışılırken alanda kullanılan terimlerin değiştirilmemesine özen gösterilmelidir. Ayrıca cümleler yeniden düzenlenirken anlamı değiştirmemeye de dikkat edilmesi gerekmektedir. Son olarak akademik çalışmalar için yapılan redaksiyonun da benzerlik oranını düşüreceği bilinmelidir. Bu sebeple redaksiyon ve benzerlik oranı ilişkisi göz önünde bulundurulabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now ButtonArayın
×