Benzerlik Oranı Nasıl Düşürülür?

intihal-dusurme

İntihal nedir?

İntihal, tez yazan veya bilimsel bir çalışma hazırlayan kişilerin yaptığı alıntıyı kaynak göstermeden kendisine aitmiş gibi kullanması şeklinde tanımlanabilir. Kaynak taraması yapıldıktan sonra yazım aşamasına geldiğinizde, kullandığınız tüm alıntıları kaynakça kısmında gösterme zorunluluğunuz vardır. Yararlandığınız kaynakları göstermediğiniz takdirde, bu yazı size aitmiş gibi gösterirseniz intihal suçu işlemiş olursunuz. İntihal, Akademik Hırsızlık olarak ifade edilmektedir

İntihal nasıl önlenir?

Öncelikle intihalin ne anlama geldiğinin bilinmesi gerekmektedir. Sonrasında intihali önlemenin en önemli yollarından birisi ise yapacağınız alıntıyı, kaynakçaya akademik kurallara göre eklemenizdir. Aksi takdirde intihal suçundan kurtulmanız mümkün olmayacaktır.

İntihal nasıl tespit edilir?

İntihal raporu Turnitin gibi  özel programlar  sayesinde anlaşılmaktadır. Turnitin intihal programı ve diğer intihal tespit programları sayesinde bir çalışmada intihal olup olmadığı anlaşılabilmektedir. Bu programlar ödev, tez, makale vb. akademik çalışmaları çevrimiçi kaynaklar ile karşılaştırmaktadır. Böylece yapılan akademik çalışmanın hangi kaynaktan alındığı tespit edilebilmektedir.  Turnitin gibi intihal programlarının üniversiteler gibi birçok kurumla anlaşması bulunduğu için üniversite kütüphanelerine veya değişik veritabanlarına ulaşarak geniş bir tarama yapabilmektedir. Bir çalışmadaki intihal, ücretsiz intihal programları ile de tespit edilebilmektedir. Fakat çalışmayı hazırlarken verilen emek göz önünde bulundurulduğunda ücretli intihal programlarının daha güvenli olacağı rahatlıkla söylenebilir.

Benzerlik oranı nedir?

Sisteme yüklenen ödev ya da tez, metinlerle karşılaştırılır ve bir benzerlik oranı hesaplanır. Hesaplanan bu benzerlik oranı, metinlerde bulunan benzerlik ile hesaplanarak listelenir. Bu şekilde bir benzerlik raporu verilir.

Benzerlik oranı kaç olmalı? Benzerlik oranının %0 çıkması şart değildir. Akademik çalışmalarda belli bir orana kadar benzerlik normal kabul edilmektedir. Örneğin yüksek lisans tezlerinde %20’ye kadar benzerlik oranı kabul edilmektedir. Eğer benzerlik oranı %0 çıkarsa şüphelenmemiz gerekir çünkü yazar bazı hileler kullanarak benzerlik oranını gizlemeye çalışıyor olabilir. Unutulmamalıdır ki metinlerde bazı ifadeler sık sık kullanılmaktadır. Bundan dolayı %2-3 benzerlik oranı muhtemeldir. Çeşitli hilelerle intihal programına yakalanmamak mümkün olabilmektedir. Fakat intihal programına yakalanmamak için yapılan hileler hiç anlaşılamayacak türden değildir. Yapılan bu hilelerin ortaya çıkmasının hile yapan kişiyi zor duruma düşüreceğini unutmamak gerekir.

İntihal mi Benzerlik mi?

Her metinde belirli kalıplar ve ifadeler sık sık kullanılmaktadır. Bu kalıp ve ifadenin dışında bir çalışmada doğrudan  alıntı yapılmışsa  ya da referansların aynı olması nedeniyle belli bir dereceye kadar benzerlik çıkacaktır. Bu yüzden belirli bir benzerlik oranının bulunması yazarın intihal yaptığı anlamına gelmemektedir. Fakat alıntılar düzgün gösterilmemişse intihal olacağı için çıkan benzerlik oranına intihal oranı da denilebilir. Böylece alınan benzerlik raporu, intihal raporuna dönüşür.

İntihal ve benzerlik ifadelerinin birbirinin yerine kullanılması, sık yapılan yanlışlardan biridir. Şu bilinmelidir ki; belli bir orana kadar benzerlik normal olsa da %1 oranında intihal bile kabul edilemez. Benzerlik, kaynak gösterilerek yapılan alıntının fazla değiştirilmeden yazılmasıdır. Fakat intihal kaynak gösterilmeden aynı ifadenin yazılması veya başkasına ait düşüncenin yazan kişi tarafından kendisine mal edilerek yazılmasıdır. Dolayısıyla akademik hırsızlığın %1 oranında olmasını bile kabul edebilmek mümkün değildir. Bu nedenle intihal oranı düşürme değil sıfır yapma önemlidir.

Benzerlik oranı nasıl düşürülür?

Akademik bir çalışmada intihal varsa veya çalışmanın benzerlik oranı yüksek ise bu sorun mutlaka çözülmelidir. Öncelikle benzerlik oranını düşürmek için hileye başvurmayı düşünmemek gerekir. Hileye başvurmadan çeşitli intihal düşürme yöntemleri ile intihal düşürme işlemi gerçekleştirilebilir.

Benzerlik oranını bilmeden bunun düşürülmesi mümkün olamayacağı için öncelikle Turnitin gibi bir program aracılığı ile intihal  raporu alınmalıdır. Benzerlik oranı hesaplama işleminden sonra intihal düşürme adımına geçilir. Bu adımda benzerlik oranı düşürme için gerekli düzeltmeler yapmaya yönelik uygun kelimeler bulunur. Bunun için eş anlamlı kelimeler tercih edilebilir. Tespit edilen benzerlik oranı, tezinizi ve tezin akışını çok bozmadan yapılan değişikliklerle düşürülmelidir.

Bu konuda yapılan en büyük hatalardan biri, her kelimenin eş anlamlı kelime ile değiştirilerek benzerlik oranının düşürülmeye çalışılmasıdır. Böyle bir durumda “Halkla İlişkiler” yerine “kamu ile ilişkiler” kullanılması gibi hatalar ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla benzerlik oranı düşürmeye çalışılırken alanda kullanılan terimlerin değiştirilmemesine özen gösterilmelidir. Ayrıca cümleler yeniden düzenlenirken anlamı değiştirmemeye de dikkat edilmesi gerekmektedir. Son olarak akademik çalışmalar için yapılan redaksiyonun da benzerlik oranını düşürebileceği bilinmelidir. Bu sebeple redaksiyon ve benzerlik oranı ilişkisi göz önünde bulundurulabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arayın
×