Veri Analizi Hizmeti

veri-analizi-hizmeti

Veri analizi, verilerden bilgi, kalıp ve içgörü çıkarma sürecidir. Veri analizi, iş sorunlarının tanımlanmasını, bilgi ve içgörüler üretmek için verilerin toplanıp analiz edilmesini, bu içgörülere göre hareket edilmesini ve ardından döngünün tekrarlanmasını içeren sürekli bir süreç olan iş zekası döngüsünün önemli bir parçasıdır. Özellikle nitel veri analizi gibi teknik analizler geniş kapsamlı bir çalışmanın içerisinde yer almaktadır.

Veri analizi, ticari operasyonlarınız, pazarlama kampanyalarınız ve kuruluşunuzun diğer yönleri hakkında size değerli bilgiler sağlayabilir. Trend analizi veya geçmiş verilere dayalı tahmine dayalı modelleme için veri analizini kullanabilirsiniz. Müşteri davranışını analiz etmek veya ürünleriniz veya hizmetleriniz için potansiyel müşterileri belirlemek için de kullanabilirsiniz. Özellikle nicel veri analizi de dahil olmak üzere günümüz itibariyle farklı tekniklerden rahatlıkla söz edebiliriz.

Verileri analiz etmek için kullanılan birçok farklı teknik vardır. Veri kümenizin doğasına ve analizinizle neyi başarmaya çalıştığınıza bağlı olarak bazı teknikler diğerlerinden daha uygundur. Veri analiz yöntemleri söz konusu olduğu zaman karşımıza geniş kapsamlı seçenekler çıkmaktadır. Burada tam olarak tercih edilen yönteme göre farklı tekniklerin varlığı beraberinde önemli kazanımları getirmektedir. Bu teknikler arasında yer alan betimsel analiz geniş kapsamlı bir çalışmanın içerisinde yer almaktadır.

Veri analizi, ham verilerin alınması ve kullanışlı hale getirilmesi işlemidir. Belirli bir kelimenin bir belgede kaç kez geçtiğini saymak kadar basit veya yüz binlerce kullanıcı incelemesindeki eğilimleri keşfetmek gibi daha karmaşık olabilir. Nitel veri analizi sayesinde bu tarz işlemler daha pratik bir şekilde tamamlanmaktadır. Veri analizi, akademik alan veya pazarlamadaki diğer önemli alanlar için gereklidir. Çoğu durumda, pazarlama çabalarınızı nasıl iyileştireceğinize ilişkin kararlar almak için de kritik öneme sahiptir.

Veri Analizi Hizmeti Neden Önemlidir?

Veri analizi, iş kararlarında kullanılmak üzere verilerin dönüştürülmesi ve yorumlanması sürecidir. Bu tarz analizler, veri temizleme, dönüştürme, modelleme ve görselleştirme gibi çeşitli görevleri içerebilir. Veri analizi genellikle istatistik ile eşanlamlı olarak kullanılır. Ancak istatistikler, merkezi eğilim ve varyasyon ölçümleriyle popülasyonu tanımlamaya odaklanırken, verilerin anlaşılmasını sağlamaz. İstatistik, değişkenler arasındaki korelasyonları bulmak için de kullanılır.

SPSS analiz programı gibi yeni nesil uygulamaların nitelikli veri analizi yapılması konusunda üst düzeyde bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Yine bu tarz analiz programlarının daha çok anket analizleri ya da sağlık ve fen bilimleri alanlarında yapılan analizlerde etkili oldukları bilinmektedir. MAXQDA nitel veri analizi teknik düzeyde analizlerin yapılması konusunda iddialı bir uygulama olarak son derece iddialı bir konumda yer almaktadır. Burada veri analiz yöntemleri konusunda mutlaka ayrıntılı bir araştırma sürecini yakından takip etmek her zaman önerilmektedir.

Veri analizi, bir veri kümesindeki farklı değişkenler arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sağlar. Veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilebilecek birçok farklı analiz türü vardır. Bunların arasında yer alan tamamlayıcı analiz; bir grubun veya popülasyonun özelliklerini, bireysel üyelerini inceleyerek tanımlar. Tanımlayıcı istatistiksel teknikler arasında histogramlar, kutu çizimleri, dağılım grafikleri, frekans dağılımları, gövde ve yaprak diyagramları, ortalama ve standart sapma gibi merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri bulunur. Bu teknikler, verilerinizi istatistik veya matematik konusunda herhangi bir geçmişi olmayan kişiler için anlamlı olacak şekilde özetlemenize yardımcı olabilir.

Veri analizi iki ana türe ayrılabilir. Bunlar nitel ve nicel veri analizdir. Nitel veri analizi, insanların şirketiniz veya ürününüzle ilgili deneyimleri hakkında nasıl hissettiklerine; neyi sevip neyi sevmediklerine veya nasıl kullandıklarına bakar. Nicel analiz, gelir, satış hacmi ve müşteri memnuniyeti puanları gibi ham verilere bakar. Betimsel analiz gibi kapsamlı analizler sayesinde bu tarz analizlerin üst düzeyde kalitede yağılması mümkün olur.

Veri Analizi Yöntemleri Nelerdir?

Günümüz koşullarında veri analizi yöntemleri söz konusu olduğu zaman karşımıza geniş kapsamlı seçenekler çıkmaktadır. Mesela niteliksel analiz daha iyi kararlar almak için sayılamayan veya nicel olarak ölçülemeyen verilere bakmayı içerir. Etkili bir analiz yöntemi olarak karşımıza çıkan çıkarımsal analiz, o popülasyondan alınan bir örnekten yapılan gözlemlere dayalı olarak bir popülasyon hakkında tahminler sağlar. Çıkarımsal istatistiksel teknikler hipotez testini içerir.

Özetle veri analizi, kalıpları keşfetmek ve gelecekteki olaylar veya eğilimler hakkında tahminler yapmak için bir veri kümesini araştırma sürecidir. Veri analizi, çoğu işletmenin önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla günümüz koşullarında veri analizin her zaman titiz bir çalışma sürecini beraberinde getirdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arayın
×