APA 7 Kuralları

apa-7-kaynakca

APA 7 Yazım Kuralları American Psychological Associaton tarafından belirlenmektedir. 2019 yılında yayımlanan Publicaton manual of the American Psychological Associaton (7. Baskı), en güncel APA kurallarıdır. APA 7 kaynakça örneklerine ilişkin hazırlamış olduğumuz yazımız bulunmaktadır. Bu yazımızda yaygın olarak kullanılan kaynak türleri için APA 7 kurallarına göre hazırlanmış örneklere ulaşabilirsiniz. İsterseniz APA 7 Kaynakça Oluşturma Programı aracılığıyla APA 7 kaynakçanızı da oluşturabilirsiniz. Kaynakça oluşturma formuna ilgili bilgileri girerek APA 7 kaynakça oluşturulabilmektedir.

APA Referans Stili, bilimsel dergi makaleleri ve kitaplar gibi akademik metinler yazmak için kullanılan stil ve formattır. Davranışsal ve sosyal bilimlerdeki kaynaklara atıfta bulunmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. APA stili kullanılarak hazırlanan yayınlarda sayfa boyunca 1 inç boşluk bırakılır. (2,54 cm). Ancak bir tez yazıyorsanız, danışmanınız veya kurumunuz başka kenar boşlukları belirtebilir (örneğin, ciltleme için 1,5 inçlik bir sol kenar boşluğu).

APA stili, belgelerin tutarlı ve okunabilir bir şekilde biçimlendirilmesi için paragraf hizalama ve girinti için yönergeler içerir. Tüm yazarlar bu kurallara uymak zorundadır. APA’ya göre paragraf hizalama sola yaslı olmalıdır. APA paragraf kuralları çok tercih edilmemektedir.  APA stilinde kağıdın sol kenar boşluğu hizalı, sağ kenar boşluğu ise düzensiz kalmaktadır.

APA Stilinde beş başlık seviyesi vardır. Düzey 1, başlığın en yüksek veya ana düzeyidir, Düzey 2, Düzey 1’in bir alt başlığıdır, Düzey 3, Düzey 2’nin bir alt başlığıdır ve bu, Düzey 4 ve 5’e kadar devam eder. Aşağıdaki tablo, başlıkların APA Stilinde nasıl biçimlendirileceğini göstermektedir.

SeviyeBiçim
1Ortalanmış, Kalın

Metin yeni bir paragraf olarak başlar.

2Sola Yaslanmış, Kalın

Metin yeni bir paragraf olarak başlar.

3Sola Yaslanmış, Kalın İtalik

Metin yeni bir paragraf olarak başlar.

4Girintili, Kalın, Nokta ile Biten. Metin aynı satırda başlar ve normal bir paragraf olarak devam eder.
5Girintili, Kalın İtalik, Nokta ile Biten. Metin aynı satırda başlar ve normal bir paragraf olarak devam eder.

Araştırmaları yayımlanmış yazarlar, doğrudan kaynaklara atıfta bulunmak yerine genellikle kaynaklarını başka sözcüklerle ifade ederler. Başka sözcüklerle yazarken, anlatı veya parantez içindeki alıntı biçimini kullanarak orijinal çalışmaya atıfta bulunulur. Atıf yapılan her eser kaynakçada yer almalı ve kaynakçadaki her esere metin içinde (veya tablo, şekil, dipnot veya ekte) atıfta bulunulmalıdır. Bu kurallar, orijinal kaynağı okuyup kendiniz yorumladığınızda geçerlidir. Yayımlanmış bir çalışmadaki birincil kaynağın açıklamasını okuduysanız ve o kaynağa atıfta bulunmak istiyorsanız, mümkünse birincil kaynağı doğrudan okumak ve alıntı yapmak en iyisidir.

Bir alıntı birden fazla cümle içerebilir. Bu durumda ilk cümlenin bağlamı diğerlerini destekleyecek şekilde yazılmalıdır. Okuyucu alıntının bir bütün olduğunu anlıyorsa, tekrar kaynak belirtmeye gerek yoktur. Ancak alıntı yeni bir paragrafta devam ediyorsa tekrar kaynak gösterilmelidir. Alıntılar doğrudan yapılmışsa 40 kelimeden kısa veya uzun olmasına göre iki farklı gösterim bulunmaktadır. 40 kelimeden kısa alıntılar paragraf içinde tırnak işareti ile gösterilirken 40 kelimeden uzun alıntılar ayrı bir paragrafta blok halinde gösterilmektedir.

Akademik yazımda her referans stilinde olduğu gibi APA 7 kuralları da kaynak gösterimi üzerine kuruludur. Çalışmada kullanılan kaynaklara atıf yapılması gerekmektedir. Yararlanılan kaynaklar farklı bir şekilde yeniden ifade edilebilir. Bu durumda asıl kaynağa atıf yapılmak zorunludur. Akademik bir çalışmada kullanılan herhangi bir kaynağa atıf yapılmazsa intihal yapılmış olunacaktır. APA kurallarına göre akademik çalışmada yararlanılan her kaynağa atıf yapılmalı ve her atıf yapılanlara kaynakçada eksiksiz yer verilmelidir.  APA kaynak gösterimine göre metin içinde yazar-tarih sistemi kullanılır. Kaynakça da ise kaynaklara ait künye bilgileri eksiksiz bir şekilde alfabetik olarak yazılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arayın
×