Veri Analizi Nedir ve Nasıl Yapılır?

veri-analizi-nedir-ve-nasil-yapilir

Veri analizi, bir veri setinin incelenmesi ve anlaşılması işlemine denilmektedir. Veri analizi nasıl yapılır sorusunun cevaplandığı bu yazıda kısa özet bilgiler verilmektedir. Veri analizi, veri setlerindeki verileri toplamak, temizlemek, görselleştirmek, modellenmek ve yorumlamak gibi işlemleri içerir. Veri analizi, veri setlerindeki verileri kullanarak problemleri çözme, karar verme veya trendleri tahmin etme gibi amaçlar için yapılabilir. Veri analizi, birçok farklı alanda kullanılabilir ve veri biliminde önemli bir konudur.

Veri Analizi Nasıl Yapılır?

Veri analizi nasıl yapılır sorusu veri setini anlayarak yanıtlanabilir. Veri analizi yaparken öncelikle, veri setinizi seçin ve bu veri setini toplayın. Veri setiniz ne kadar büyük olursa, veri analizi işlemini daha detaylı yapabilirsiniz. Veri setinizi inceleyin ve anlamaya çalışın. Örneğin, veri setinizde hangi değişkenlerin olduğunu ve bu değişkenler arasındaki ilişkileri anlamaya çalışın. Veri setinizi temizleyin. Bu, veri setinizde bulunan yanlış, eksik veya gereksiz verileri silmek için yapılan işlemdir. Veri setinizi görselleştirin. Örneğin veri setinizi grafiklerle gösterin ve veri setinizdeki trendleri anlamaya çalışın. Veri setinizdeki değişkenler arasındaki ilişkileri modelleyerek veri setinizdeki trendleri tahmin edin. Veri setinizi yorumlayın, veri setinizi incelediğinizde ne gibi sonuçlara ulaştığınızı raporlayın.

Veri Seti Seçimi

Veri seti seçimi, veri analizi yaparken önemli bir adımdır. Veri seti seçerken veri setinin güncel olması, veri analizi sonuçlarının daha doğru olmasını sağlar. Veri setinin tam olması, veri analizi sonuçlarının daha doğru olmasını sağlar. Veri setinin veri analizi amacına uygun olması, veri analizi sonuçlarının daha anlamlı olmasını sağlar. Veri setinin erişilebilir olması, veri analizi yapılırken zaman kaybını azaltır. Veri setinin güvenilir olması, veri analizi sonuçlarının daha doğru olmasını sağlar. Veri seti seçimi yaparken bu kriterler dikkate alınmalı ve en uygun veri seti seçilmelidir.

Veri Analizi İçin Kullanılan Programlar

Veri analizi için kullanılabilecek programlar farklı özelliklere sahiptir. Hangisinin en uygun olduğu, veri analizinin amacına göre değişebilmektedir. Veri analizi için kullanılabilecek birkaç program şunlardır:

 1. Microsoft Excel: Microsoft Excel, veri setlerini inceleyip görselleştirme ve temel istatistiklerin hesaplanması için kullanılabilecek popüler bir programdır.
 2. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences): SPSS, veri setlerinin incelenmesi, modellenmesi ve yorumlanması için kullanılabilecek bir programdır.
 3. R: R, veri setlerinin incelenmesi, modellenmesi ve yorumlanması için kullanılabilecek bir programdır. R, özellikle veri biliminde sıkça kullanılan bir programdır.
 4. Python: Python, veri setlerinin incelenmesi, modellenmesi ve yorumlanması için kullanılabilecek bir programdır. Python, özellikle veri biliminde sıkça kullanılan bir programdır.
 5. Tableau: Tableau, veri setlerinin görselleştirilmesi için kullanılabilecek bir programdır. Tableau, veri setlerinin anlaşılmasını kolaylaştıran güzel görselleştirme özelliklerine sahiptir.
 6. LISREL (Linear Structural Relations) programı, veri setlerinin incelenmesi, modellenmesi ve yorumlanması için kullanılabilecek bir programdır. LISREL, özellikle çok değişkenli istatistik modellerinin oluşturulması ve analizi için kullanılır. LISREL, lineer regresyon, korelasyon, varyans analizi ve diğer istatistik tekniklerini de destekler. LISREL, akademik çalışmalar ve araştırmalarda sıkça kullanılan bir programdır.
 7. AMOS (Analysis of Moment Structures) programı, veri setlerinin incelenmesi, modellenmesi ve yorumlanması için kullanılabilecek bir programdır. AMOS, özellikle moment yapısı analizi (MSA) için kullanılır. MSA, bir veri setindeki değişkenler arasındaki ilişkileri inceleyen bir tekniktir. AMOS, MSA yaparken kullanılabilecek çeşitli araçlar sunar. AMOS, akademik çalışmalar ve araştırmalarda sıkça kullanılan bir programdır.

Veri Analizi Yöntemleri

Veri analizi yöntemleri, veri setlerinin incelenmesi ve anlaşılması için kullanılabilecek farklı yöntemlerdir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı, veri analizinin amacına göre değişebilir. Veri analizi yöntemleri arasında şunlar sayılabilir:

 1. Görselleştirme: Veri setlerinin görselleştirilmesi, veri setlerinin anlaşılmasını kolaylaştırır. Örneğin, veri setlerini grafiklerle göstermek veri setlerindeki trendleri anlamaya yardımcı olabilir.
 2. İstatistik: İstatistik, veri setlerindeki verileri toplamak, sınıflandırmak ve yorumlamak için kullanılabilecek bir yöntemdir. Örneğin, veri setlerinde bulunan ortalama, medyan, mod gibi değerlerin hesaplanması istatistik yöntemleriyle yapılabilir.
 3. Modellenme: Modellenme, veri setlerindeki verileri kullanarak trendleri tahmin etme işlemine denir. Örneğin, lineer regresyon gibi modellenme yöntemleri veri setlerindeki verileri kullanarak tahminlerde bulunulabilir.
 4. Analitik mühendislik: Analitik mühendislik, veri setlerinin işlenmesi, sınıflandırılması ve anlaşılması için kullanılabilecek yöntemlerdir. Örneğin, kümeleme gibi analitik mühendislik yöntemleri veri setlerini sınıflandırmak için kullanılabilir.

Akademik Çalışmalarda Kullanılan Veri Analizi Yöntemleri

Veri analizi, verileri toplama, düzenleme, inceleme ve yorumlama işlemlerini içeren bir süreçtir. Bu süreç, akademik çalışmalarda araştırma hipotezlerini doğrulamak veya yalanlamak için kullanılır.

Veri analizi yöntemleri, verilerin türden ve miktardan bağımsız olarak uygulanabilen genel yöntemlerdir. Örneğin, sayısal veriler için çeşitli istatistiksel yöntemler (örneğin, ortalama, medyan, mod), kategorik veriler için ise frekans ve yüzde gibi yöntemler kullanılabilir. Bunun yanı sıra, veri görselleştirme yöntemleri de verilerin anlaşılır bir şekilde sunulmasında kullanılabilir.

Örneğin, bir araştırmada öğrencilerin okuldaki başarı düzeyleri ile evde aile desteği arasındaki ilişki incelenmek istenebilir. Bu durumda, öğrencilerin başarı düzeyleri sayısal veri olarak toplanır ve ortalama gibi istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilir. Aile desteği ise kategorik veri olarak toplanabilir ve frekans ve yüzde gibi yöntemlerle değerlendirilebilir. Ayrıca, bu veriler görselleştirme yöntemleri kullanılarak sunulabilir, bu sayede araştırmacılar hipotezlerini doğrulamak veya yalanlamak için daha kolay bir şekilde inceleyebilirler.

Nitel ve Nicel Veri Analizi

Nitel veri analizi, verilerin anlam ve anlamlandırma üzerine odaklanarak incelendiği bir yöntemdir. Nitel veriler, gözlemler, görüşmeler, mülakatlar ve benzeri yöntemlerle toplanır ve verilerin içeriğine göre yorumlanır. Nitel veri analizinde, verilerin anlamını keşfetmek ve anlamlandırmak amaçlanır. Nitel veri analizi, verilerin detaylı incelenmesini ve yorumlanmasını gerektirir ve bu nedenle zaman alıcı bir yöntemdir.

Nicel veri analizi ise, verilerin sayısal değerler üzerine odaklanarak incelendiği bir yöntemdir. Nicel veriler, ölçekler, anketler ve benzeri yöntemlerle toplanır ve verilerin sayısal değerlerine göre yorumlanır. Nicel veri analizinde, verilerin ortalama, medyan, mod gibi istatistiksel ölçümleri kullanılarak yorumlanır. Nicel veri analizi, verilerin hızlı bir şekilde incelenmesini ve yorumlanmasını sağlar ve bu nedenle zaman tasarruflu bir yöntemdir.

Nitel ve nicel veri analizi yöntemleri bir arada da kullanılabilir. Yukarıda örnek verilen araştırma üzerinden açıklama yapılabilir. Öğrencilerin okul başarısı ile evde aile desteği arasındaki ilişki incelenmek istendiğini ele alalım. Bu durumda öğrencilerin okul başarısı nicel veri olarak toplanırken, aile desteği nitel veri olarak toplanabilir. Bu veriler bir arada incelenerek, öğrencilerin okul başarısı ile aile desteği arasındaki ilişki daha kapsamlı bir şekilde incelenebilir.

Veri Analizini Kim Yapar?

Veri analizi, verilerin toplandıktan sonra yapılan bir işlemdir ve veri analizini yapacak kişi, verileri toplayan kişi veya ekip olabilir. Örneğin, bir araştırmacı verileri toplarken, aynı araştırmacı veya farklı bir ekip veri analizini yapabilir.

Veri analizini yapacak kişi veya ekip, veri analizi yöntemlerini bilen ve uygulayabilen kişiler olmalıdır. Bu kişiler, verileri anlamaya yönelik yöntemleri (örneğin, nitel veri analizi) ve verilerin sayısal değerlerine yönelik yöntemleri (örneğin, nicel veri analizi) bilmeli ve uygulayabilmelidir.

Veri analizi, birçok farklı alanda kullanılan bir yöntemdir ve bu nedenle veri analizini yapacak kişi veya ekip, alana özel veri analizi yöntemlerini de bilmelidir. Örneğin, bir sağlık araştırmasında veri analizi yapacak kişi veya ekip, sağlık verilerini anlamaya yönelik yöntemleri bilmeli ve uygulayabilmelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arayın
×