Şartlar ve Koşullar

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Akademik Redaksiyon Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır), Akademik Redaksiyon ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Site’ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin, Site’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

1.2. Akademik Redaksiyon ile Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır. Site’ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

1.3. Tanımlar

Akademik Redaksiyon: Akademik Redaksiyon (Kızılay, Sümer-1 Sk. No:9/9, 06420 Çankaya/Ankara)

Site: Akademik Redaksiyon’ın hizmet sunduğu web sitesi (www.akademikredaksiyon.com) ve Akademik Redaksiyon’a ait iOS ve android uygulamaları

Kullanıcı: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmetlerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Site: www.akademikredaksiyon.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

MADDE 2- KONU, AMAÇ VE KAPSAM

2.1. Akademik Redaksiyon, Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürünlerin veya hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı, bu konuda Akademik Redaksiyon’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını açıkça kabul etmektedir.

2.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Kullanıcı, Akademik Redaksiyon tarafından yönetilmekte olan www.akademikredaksiyon.com alan adlı platforma üye olarak bu platformda Kullanıcı’nın statüsüne göre ürün veya hizmet satışı yapabilir, iş ilanı ekleyebilir ve/veya ürün veya hizmet satın alabilir.

2.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, www.akademikredaksiyon.com üzerinde mevzuatla satışına izin verilen ürünlerin veya hizmetlerin ve bu ürünlere ilişkin hizmetlerin sunulması ve sunulan bu hizmet ve ürünlerden Kullanıcı’nın yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi ile Kullanıcı, www.akademikredaksiyon.com’da yer alan ve yer alacak Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Akademik Redaksiyon tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Kullanıcı’ya ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

2.4. Akademik Redaksiyon olarak kesinlikle yasadışı veya spam hizmet verilmemektedir. Siteyi ziyaret eden her kullanıcı bunun bilincinde olmalıdır.

2.5. Üye, sitede yayınlanan Kullanım Koşulları’nın, “Akademik Redaksiyon’da Satış Yapma” ve “Akademik Redaksiyon’da Alışveriş” başlığı altında yer alan Satıcı ve Alıcı Kuralları’nın, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın ve Akademik Redaksiyon Güvenli Ödeme Sistemi’ne ait çerçeve sözleşmelerin işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmektedir.

MADDE 3- TANIMLAR

  • Üye: akademikredaksiyon.com alan adlı internet adresi, mobil site veya mobil uygulamalar üzerinden hizmet almak isteyen alıcı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişi kullanıcıdır.
  • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Akademik Redaksiyon’ın internet sitesinde, mobil sitesinde veya mobil uygulamalarında yer alan, Üye’ye hangi kişisel bilgilerinin toplanacağını, toplanan kişisel verilerinin ne şekilde, ne amaçla işleneceğini ve kullanılacağını vb. konuları açıklayan, Akademik Redaksiyon’ın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve www.akademikredaksiyon.com üzerinden her zaman erişilebilen bir metindir.
  • Profilim Sayfası: Üye’nin www.akademikredaksiyon.com’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi adına gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen, Üye’nin kendisine özel sayfayı ifade etmektedir.
  • Hizmet: Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla, Akademik Redaksiyon tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade etmektedir.
  • akademikredaksiyon.com Sayfasının Mülkiyeti: İşbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetleri sağlamakta olduğu www.akademikredaksiyon.com alan adına sahip internet sitesinde, mobil uygulamalarında ve mobil sitelerinde bulunan ve Akademik Redaksiyon’a ait marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkını ifade etmektedir.
  • Site veya www.akademikredaksiyon.com: akademikredaksiyon.com alan adlı web sitesi/mobil internet sitesi veya Akademik Redaksiyon mobil uygulamasını ifade etmektedir.

MADDE 4- TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, www.akademikredaksiyon.com adresinde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylaması gerekmektedir. İşbu sözleşmeyi onaylayarak Üye olan kullanıcı, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kayıtsız kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcının, Üye olmak için Akademik Redaksiyon’ın sitesinde talep edilen bilgileri, doğruluğu ve güncelliği gözeterek doldurması gerekmektedir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Ayrıca Akademik Redaksiyon gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıdan bazı belgeler de talep edebilir ve işbu belgeler sunulana kadar üyeliği başlatmayabilir/askıda tutabilir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin onayı ile Üyelik kayıt işlemi, Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından gerekli bilgilerin ilgili yerlere girilmesi üzerine gönderilecek olan aktivasyon e-postasının teyit edilmesi ile tamamlanmaktadır. İşbu sözleşme, tüm üyeler için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni üyeler için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut üyeler için sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde herhangi bir değişikliğin yapılması halinde Üyeler Site’de duyuru yapılarak bilgilendirilecek ve yeni koşulların mevcut üyeler tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul etmeyen üyelerin üyeliklerinin silinmesini talep etme hakları olacaktır. Bunun için Üyelerin info@akademikredaksiyon.com adresine e-posta atmaları ve Site kullanımına derhal son vermeleri gerekmektedir. Aksi halde bu koşullara uymak zorunda olup, bu sözleşmenin tarafı haline geleceklerdir.

Üye, Site üzerinde üyelik oluşturmasının veya herhangi bir işlemde bulunmasının işbu madde uyarınca düzenlenen yasak kapsamında kalmadığını; gerçek kişi tüketici olmadığını; Site üzerinde sadece ticari/mesleki amaçla faaliyet gösterebileceğini; Site üzerindeki hiçbir işleminin tüketici mevzuatı kapsamında kalmadığını ve bu mevzuat uyarınca Akademik Redaksiyon’tan herhangi bir talebi olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye’nin oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, salt Üye tarafından oluşturulmakta olup, işbu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin sadece kendisi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3. Üye, www.akademikredaksiyon.com internet sitesi, mobil uygulamalar ile mobil site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Üyelik Sözleşmesi ile site içerisinde yer alan Kullanım Koşulları hükümlerine,  belirtilen tüm koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, site üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Üye’nin www.akademikredaksiyon.com internet sitesi, mobil uygulamalar ile mobil site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

Üye, Akademik Redaksiyon’ın diğer kullanıcılarına ait profil, e-posta veya diğer kişisel bilgilerin, dosyaların toplanması, saklanması gibi işlemlerden kaçınacağını açıkça kabul etmektedir.

4.4. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle, Kullanım Koşulları’nı ve Akademik Redaksiyon’ın marka hakları ile teknik yapısına karşı olabilecek tecavüzlere karşı tüm sorumlulukları kabul etmektedir.

4.5. Akademik Redaksiyon; doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, www.akademikredaksiyon.com’un kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamayacaktır.

Üye’nin, Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenebilecek zararlı yazılımlar sebebiyle, Akademik Redaksiyon tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak zararı karşısında Akademik Redaksiyon sorumlu değildir.

Akademik Redaksiyon, Site üzerinde meydana gelecek veri kayıplarından sorumlu değildir. Üye bu sebeple Akademik Redaksiyon’a herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.  Akademik Redaksiyon, ilgili mevzuatlar kapsamında yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgileri ilgili makamlarla paylaşabilecektir.

4.7. Üye, Akademik Redaksiyon’ın kendisiyle iletişim kurmak için kullanacağı her türlü bilgiyi güncellemekle mükelleftir. Güncellemediği takdirde meydana gelebilecek zararlardan, eksikliklerden vb. Akademik Redaksiyon sorumlu tutulmayacaktır. Site üzerinden ilanen yapılacak bildirimlerin dışında belirtilen e-posta adresine veya posta adresine de bildirim yapılabilecektir. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliği 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak bildirilmediği veya Site’de güncellenmediği takdirde, Üye’nin mevcut e-posta adresine veya posta adresine yapılacak tebligat hukuken geçerli kabul edilecektir.

4.8. Üye’nin, Akademik Redaksiyon’ın önceden yazılı onayını almaksızın, işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik etmesi mümkün değildir.

4.9. Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

4.10. Üye, Site üzerinde; Site dışına yönlendirici hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

MADDE 5- GİZLİLİK

5.1. Akademik Redaksiyon, www.akademikredaksiyon.com’daki Hizmetler’den Üye’nin yararlanabilmesi için bizzat Üye’nin kendisinin sağladığı kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) (Kabul Tarihi: 24/3/2016 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 7/4/2016 Sayısı: 29677); ile sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir.

Akademik Redaksiyon, Üye’nin sağladığı kişisel verileri sitede yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Üyelik işlemini tamamlayarak www.akademikredaksiyon.com internet sitesine üye olduğunda işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı kabul etmiş sayılmaktadır. Ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açıkça ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarla ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na internet sitesinde ilgili sekmeden ulaşılabilmektedir. Kişisel verilerle ilgili her türlü soru ve görüş bildirimi için, Akademik Redaksiyon’a info@akademikredaksiyon.com e-posta adresinden ulaşılabilecektir. Aynı şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde kapsamında sahip olunan haklar, Üye tarafından her zaman kullanılabilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

Akademik Redaksiyon | Akademik Redaksiyon Şirketi

Adres: Kızılay, Sümer-1 Sk. No:9/9, 06420 Çankaya/Ankara

Telefon: 0 312 911 21 45

İnternet Adresi: www.akademikredaksiyon.com

Elektronik Posta Adresi: info@akademikredaksiyon.com

İşbu Sözleşme hükümleri Akademik Redaksiyon tarafından ilgili mevzuatlara uygun kalınmak suretiyle her zaman değiştirilebilir. Sözleşme hükümleri tamamen veya kısmen değiştirilebilecek olup, işbu değişikliğin kısmen olması halinde değiştirilmemiş olan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, yasal uyarı ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Akademik Redaksiyon, dilediği zaman, işbu Sözleşme uyarınca Üye’ye verdiği Hizmet’i kalıcı veya geçici olarak durdurabilir; Hizmet’i ve Site’yi kullanım şeklini değiştirebilir, Site’ye üyeliği kısmen ve/veya tamamen ücretli hale getirebilir veya işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak sona erdirebilir.

6-YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşmenin onaylanması ile yukarıdaki tüm şart ve koşulları kayıtsız olarak kabul edilmiş olup, 6 (Altı) maddeden ibaret bu Sözleşme, Üye tarafından tamamıyla okunarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır.