KİTAP REDAKSİYONU

Ders Kitabı, Roman, Çeviri, Oyun vb. Çalışmaların Düzenleme, Düzeltme ve Geliştirme Hizmetleri

Ders kitabı, roman, oyun vb. eserleri ortaya çıkarmak ciddi emek istemektedir. Bunun yanı sıra ortaya çıkan eserlerin hem dil hem de biçim yönüyle uygun olması, eseri tamamlayıcı bir unsurdur. Eseri ortaya koyan kişi, çoğu zaman bazı hataları fark edemez. Akademik Redaksiyon ekibi, ikincil bir bakış açısıyla çalışmalarınızı okuyup hem eleştirisini yapmakta hem de önerilerde bulunmaktadır.

Yayınevleri, yazılan kitapların belirli formatta hazırlanmasını istemektedir. Bu, teknik bir iş olduğu için herkes yapamayabilir. Ya da bunu yapacak zamanı olmayabilir. Ayrıca kendi yazdığınız kitaptaki hataları kendinizin görmesi çok zordur. Bizimle çalışırsanız kitaplarınızı hem biçimsel olarak istenilen formata uyarlayabilir hem de sizin göremediğiniz hataları düzeltebiliriz.

DÜZELTME

tez-duzeltme
Türk Dil Yapısına Göre Düzeltme

Dil bilgisi hatalarının düzeltilmesinin yanı sıra ses ve vurgu yapısına göre de çalışmalarınız düzeltilmektedir.

DÜZENLEME

tez-duzenleme
Biçim Yönüyle Düzenleme

Kitaplarınız, istenilen formata uygun hale getirilmektedir. Kitabınızı, basıma hazır hale getirecek düzenlemeler gerçekleştirilir.

GELİŞTİRME

Uzman Redaktörler Tarafından Yapılan Son Okuma

Tamamlanan kitaplarınızın, Türk dili ve edebiyatı alanında uzman redaktörlerimiz tarafından  dil bilim yönüyle ve kurgu yönüyle son okuması gerçekleştirilir. Eleştiri ve önerilerde bulunulur.