Sakarya Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu İncelemesi

Bu yazımızda Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Ortadoğu Enstitüsü yazım kılavuzlarını inceledik. Sakarya Üniversitesi öğrencileri için tez düzenleme konusunda yararlı olmasını umuyoruz.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Metin içi kaynak gösterme ve kaynaklar bölümü gösterimi, APA 6 yayınm kılavuzunda belirtilen formata göre yapılmalıdır.

Kenar boşlukları Sayfanın sol kenarından 3 cm diğer kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılır.

Tez, Times New Roman yazı tipinde, normal yazı stilinde, 12 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılarak iki yana yaslı olarak yazılır.

Paragraf başlarında girinti yapılmaz. Paragraf aralık değerleri, önce ve sonrası için 6 nk olarak belirlenir.

İki veya daha fazla cümleden oluşan doğrudan aktarmalar ve dipnotlar için 1 satır aralığı kullanılır ve yazı 11 punto, olarak ayarlanır, sol taraftan 4,25 cm (3 cm +1,25 cm), sağ taraftan 3,75 cm (2,5 cm + 1,25 cm) girinti kullanılarak ve tırnak içinde sayfa numarası ve referansı gösterilerek yazılır.

Metin içerisinde bir noktanın vurgulanması gerekiyorsa, italik yazı stili kullanılır. Kişisel görüşmelerin, uzman veya katılımcı ifadelerinin doğrudan verilmesinde, çift tırnak içinde bir derece düşük punto ve italik yazı stili kullanılır.

Tüm tablo ve şekillerde, en fazla 12, en az 8 punto yazı boyutu kullanılabilir.

Madde imlerinde nokta (∙) kullanılmalıdır.

Tez ön sayfaları onay sayfasından itibaren “ii, iii, iv …” şeklinde, küçük harf Romen rakamları ile numaralandırılmalıdır. Giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar ise, “1, 2, 3, 4, 5, …” şeklinde numaralandırılmalıdır.

Sayfalar, metin içinde kullanılan yazı tipi ve puntosu ile numaralandırılır ve sayfanın alt kısmında ortalanarak yazılır.

Bölüm başlıkları (BÖLÜM I, BÖLÜM II,…) yeni bir sayfadan başlar ve büyük harfle, ortalı, koyu ve 12 punto boyutunda yazılır. Bölüm başlıklarından sonra 1 satır boşluk bırakılır (Enter tuşu ile).

  1. Düzey başlıkların dışındaki başlıklarda, ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılır. Koyu, 12 punto ve sola yaslı şekilde yazılır.

Tablo numaraları 1’den başlayarak sırayla verilir (örneğin; Tablo 1, Tablo 2, vb.). Tablo numarası verildikten sonra alt satıra geçilir ve tablo ismi, kelimelerin ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olarak italik yazı tipinde yazılır. Tablo numarası ve tablo adı, sola hizalı olacak şekilde yazılır.

Şekil numaraları 1’den başlayarak sırayla verilir (örneğin; ; Şekil 1., Şekil 2., vb.) Şekil numarası italik ve normal yazı tipinde yazıldıktan sonra şeklin adının sadece ilk harfi büyük diğer harfler küçük olacak biçimde sola hizalanarak, şekil metniyle aynı puntoda yazılır.

Tablo adı ile tablo ve şekil adı ile şekil arasında satır aralığı bırakılmaz.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin kapakları farklı dikkat etmelisiniz.

Tezin tamamında (dış ve iç kapak dahil) sayfa boşlukları soldan 4 cm; sağdan 2,5cm; üstten 3cm; alttan 3 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Yazı tipi genel olarak 12 punto Times New Roman, iki yana yaslı 1,5 satır aralıklı olmalıdır.

Bölüm ilk sayfalarında, başlıklardan önce sayfa başından itibaren 5 cm, paragrafa kadar 7,5 cm olmasını sağlamanız gerekmektedir.

Ana başlıklar 14 punto koyu, iki yana yaslı olmalıdır. Diğer başlıklar 12 punto, 1. Düzeyde kelimelerin ilk harfi büyük, diğer düzeylerde ilk harf büyük diğerleri küçük olmalıdır.

Alt başlıklardan önce ve sonra 1 satırlık boşluk bırakılmalıdır.

Şekil ve Tablo başlıkları: 9 pt, Tablo içi yazıları: 10 pt

Beyanda sayfa numarası konmaz. İsim ve soy isim kısmı: Times New Roman ve 10 Puntodur. İki satır alt altadır. En sağa dayalıdır.

Önsöz / Teşekkür, İçindekiler, Şekiller, Tablolar, Simgeler, Kısaltmalar, Özet ve Summary sayfaları Romen rakamları ile numaralandırılır.

Bölümlerin ilk sayfasında sayfa numarası bulunmamalıdır.

Giriş ile başlayan bölüm ise normal numaralar ile numaralandırılır (1, 2, 3…).

Tablo başlıkları tek satıra sığıyorsa ortalanmalıdır. Bir satırdan fazla ise iki yana yaslanmalı ve ikinci satır tablo numarasından sonra başlayacak şekilde girinti olmalıdır.

Tablolarda dikey çizgi bulunmamalıdır.

Tablo metinlerindeki rakamlarda ondalık belirtmek için virgül kullanılmalıdır.

Şekil alt yazıları tek satıra sığıyorsa ortalanmalıdır. Bir satırdan fazla ise iki yana yaslanmalı ve ikinci satır tablo numarasından sonra başlayacak şekilde girintili olmalıdır.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Her sayfada soldan 4 cm, üstten 3 cm, sağdan 2 cm ve alttan 2 cm boşluk bırakılır.

Tezin tüm metni (kaynakça dahil) Times New Roman karakteri ile 12 punto yazılır, satır aralığı 1,5 birim olmalıdır.

Metin iki yana yaslı olmalı, paragraflarda girinti olmamalıdır.

Bölüm başlıklarının tamamı büyük harflerle, 14 punto, koyu ve sola dayalı olarak yazılmalıdır.

Alt başlıklar koyu, sola dayalı, 12 punto olmalı ve her kelimesinin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Alt başlıkların satır aralığı kendinden önce ve sonra 10 nk olmalıdır.

Dipnotlu referans sistemi kullanılacaksa dipnotlar Times New Roman karakteri ile 10 punto olarak yazılmalıdır. Dipnotlarda satır aralığı 1 birimdir.

Metin içinde Tablo/Şekil/Grafik ve Fotoğraf/Resim/Harita/Plan kullanılmışsa, ilgili açıklamalar 10 punto ile yazılmalıdır.

Tablo/Şekil/Grafik ve Fotoğraf/Resim/Harita/Plan başlıkları üstte, ilgili kaynaklar ise altta gösterilmelidir.

Kapak, iç kapak, benzerlik raporu ve önsözde sayfa numaralandırması yapılmaz.

İÇİNDEKİLER sayfasından GİRİŞ kısmına kadar Romen rakamları (i, ii, iii, iv…); GİRİŞ kısmından metnin sonuna kadar standart rakamlar (1, 2, 3, 4…) kullanılır.

Sayfa numaraları sayfanın altında ve ortada yer almalıdır.

İÇİNDEKİLER başlığı ortalanmalı, koyu ve büyük harfler ile yazılmalıdır.

İçindekiler kısmında en fazla 4 düzeyde alt başlık gösterilmelidir.

KISALTMALAR başlığı ortalanmalı, koyu ve büyük harfler ile yazılmalıdır.

Kısaltma isimleri koyu yazılır. Kısaltmalardan sonra gelen iki nokta (:) işaretleri aynı hizada olmalıdır. İki nokta (:) işaretinden sonra gelen açıklamaların ilk harfleri aynı hizada olmalıdır.

TABLO/ŞEKİL/GRAFİK ve FOTOĞRAF/RESİM/HARİTA/PLAN LİSTESİ başlığı ortalanmalı, koyu ve büyük harfler ile yazılmalıdır. Numaralandırılmış Tablo/Şekil/Grafik Fotoğraf/Resim/Harita/Plan ifadeleri koyu olarak yazılmalı, rakamlardan sonra iki nokta (:) işareti olmalı ve bir boşluk bırakılarak Tablo/Şekil/Grafik ve Fotoğraf/Resim/Harita/Plan ismi yazılmalıdır.

KAYNAKÇA başlığı ortalanmalı, koyu ve büyük harfler ile yazılmalıdır. Chicago veya APA gibi uluslararası referans sistemlerinden biri kullanılmalıdır.

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Her sayfanın sol kenarından 4 cm, alt ve üst kenarlarından 3 cm, sağ kenarından ise 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Tez, Times New Roman yazı tipinde, normal yazı stilinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığı kullanılarak iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Doğrudan aktarmalar ve dipnotlar için bir satır aralığı kullanılmalı ve yazının puntosu bir derece düşürülmelidir.

Tüm başlıklar koyu (bold) karakterler ile yazılmalıdır. Ana başlıklarla ayrılan her bölüm yeni sayfadan başlamalıdır.

Bölüm başlıkları yeni bir sayfada yazı alanının üstünden üç normal satır aralığı aşağıdan başlar ve bütün sözcükler büyük harfle, ortalı, koyu ve 14 punto boyutunda yazılmalıdır. Bölüm başlıklarından sonra bir normal satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

İkinci düzey başlıklarda bütün sözcükler büyük koyu ve 12 punto yazı boyutunda, sol kenara hizalı ve ilk paragrafla arasında bir normal satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Üçüncü düzey başlıklarda bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harfle, koyu ve 12 punto yazı boyutunda yazılmalı ve sol kenardan hizalanmalıdır. Üçüncü düzey ve daha alt düzey başlıklardan sonra satır boşluğu bırakılmamalıdır.

Dördüncü ve daha sonraki düzey başlıklarda ise ilk sözcüğün ilk harfi büyük, diğerleri küçük harfle, koyu ve 12 punto yazı boyutlarında yazılmalı ve sol kenardan hizalanmalıdır.

Paragraf başlarında girinti yapılmaz. Paragraflar arasında bir normal satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım ve Basım Kılavuzu

Sayfaların tüm kenarlarından 3 cm boşluk bırakılmalıdır.

Ana metinlerin tümü iki yana yaslanmış ve bir buçuk (1,5) satır aralıklı olmalıdır.

12 punto Times New Roman yazı tipi, normal yazı stilinde yazılmalıdırr.

Sayfa numaraları sayfaların alt ortasına yazılmalıdır.

İç kapak ile kabül ve onay sayfası hariç, tezin tüm sayfaları numaralandırılır.

Girişe kadar tüm sayfalar (I, II, III, IV, V…) şeklinde giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar ise (1, 2, 3, 4,…) şeklinde numaralandırılmalıdır.

Giriş ve sonuç başlıkları da bölüm başlıkları (ana başlıkları) gibi 14 punto, tümü büyük harf ve ortalı olarak yazılmalıdır.

Bölüm alt başlıkları sola yaslanarak 12 punto ile yazılır. Bölümlerin ana ve alt-başlıkları aynı sayfadan başlayabilir.

Ana başlıkların tümü büyük harflerle, alt-başlıkların ise her kelimesinin ilk harfi büyük harfle yazılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now ButtonArayın
×