Redaksiyon Neleri Kapsamaktadır?

Redaksiyon sürecinde metinlerin; düzeltilmesine, düzenlenmesine ve geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Redaksiyon hazırlanmış bir metnin yayınlanmaya hazır hale getirilmesi olduğuna göre; redaksiyonu bir süreç olarak değerlendirmek mümkündür. Bu süreçte, metin incelenerek hataları düzeltilmekte, eksikleri giderilmekte ve daha etkili hale getirilmektedir. Redaksiyon işleminde metin, içerik ve şekilsel yönden daha iyi hale getirilmektedir.

Redaksiyon neleri kapsamaktadır sorusu; ‘redaksiyon, metnin yayınlanabilecek hale getirilmesi ve yayınlanabilecek metnin daha güzel hale getirilmesi için gerekli işlemleri kapsamaktadır’ şeklinde cevaplanabilir. Redaksiyon sürecinde metnin yayınlanabilecek hale gelmesi için düzeltme ve düzenleme işleminden geçmesi gerekir. Fakat bu şekilde sadece asgari düzeyde beklentiler karşılanmaktadır. Metnin daha güzel hale gelmesi için ise geliştirme işlemine gerek vardır. Redaksiyon sürecinde yapılan; düzeltme, düzenleme ve geliştirme işlemleri aşağıda açıklanmaktadır;

Düzeltme

Üzerinde günlerce uğraşarak meydana getirmeye çalıştığımız eserimizde ne kadar titiz olursak olalım birtakım eksikliklerin olması kaçınılmazdır. Çünkü çalışmayı hazırlayan kişinin, çalışmanın mükemmeliyeti açısından öneme sahip tüm konularda uzman olması mümkün değildir. Makale, tez, proje veya kitap gibi eserlerde yazım hataları ve noktalama işaretlerindeki hataların ortaya çıkarılarak bunların düzeltilmesi; çalışma ve eser için hayati bir önem taşımaktadır.

Unutulan bir nokta ya da kullanılması gerekli noktalama işaretlerinin eksikliği kurulan cümlelerde farklı anlamların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu durum çalışmanın ahengini bozacaktır. Dil ve anlatım için vazgeçilmez bir diğer unsur da imla kurallarıdır. Eserin yazıldığı dili güzel kullanmak, anlatmak istenilenleri doğru verebilmek adına önemlidir. Ayrıca şeklen düzgün, göze hoş gelen bir yazım için imla kurallarına riayet etmek de çalışmanın kalitesini artıracak önemli bir etkendir. Akademik metinler için örnek verilmesi gerekirse, kaynakça ve alıntıların yazımında yapılan hatalar ilk göze çarpan eksikliklerdir. Hataların tamamen ortadan kaldırılabilmesi için düzeltme işlemi, dil bilimi ve akademik alanda iş tecrübesine sahip uzman bir ekip tarafından yerine getirilmelidir. Ortaya konulan bir çalışmadaki hataların sıfıra indirilmesi, çalışmanın kabulü ve yayımlanması için güvence veren bir güç olacaktır.

Düzenleme

Uzun ve yorucu bir çalışma temposu sonunda büyük emek sarf ederek meydana getirdiğiniz çalışmanızın her yönüyle mükemmel olduğunu ve amacına ulaştığını görmek size gurur verir ve son derece mutlu eder. Çalışmanızı yaparken birçok sıkıntılar yaşarsınız, bu sıkıntıları gidermek için yoğun bir çaba gösterirsiniz. Fakat danışman hocanız veya yayıncınız, her defasında muhakkak bir eksiklik veya yanlışınızı bularak sizi zorlayabilir. Bu nedenle çalışmanızın kusursuz olarak teslim edilmesi gerekir.

Hazırlanılan bir metin, yayınlanmak istenilen kurumun kurallarına uygun hale getirilmek zorundadır. Akademik metinlerin düzenlenmesi için de genel kurallar yoktur. Akademik çalışmalar şekil yönünden lisans, yüksek lisans ya da doktora eğitimi alınan üniversitenin belirlediği kurallara; yayınlanılması istenilen derginin, yayınevinin şartlarına uygun hale getirilmelidir. Düzenleme işlemi teknik bir konu olduğu için herkesin bunu yapabilecek beceriye sahip olması veya beceriye sahip olsa bile zamana sahip olması mümkün olmayabilir. Birçok araştırmacı, öğrenci, yazar ve akademisyen, çalışmalarının düzenlenmesine ihtiyaç duymaktadır.

Geliştirme

Çalışmanızın şeklen düzenlemesinin ve içerik olarak yapılan hataların düzeltilmesi ya da eksikliklerin giderilmesinden sonra; çalışmanın stil, akış, anlam ve anlaşılırlık bakımından bütünlüğünün sağlanması, üzerinde birtakım değişikliklerin yapılarak her yönüyle mükemmel olması açısından geliştirme işlemi yapılması gerekmektedir.

Geliştirme işlemi; çalışmaların herhangi bir dil hatası olmadan akıcı anlatım için doğru kelimelerin kullanılması, yapılan edebi yanlışların düzeltimi, cümlelerde anlamı bozan unsurların tespit edilerek anlam bütünlüğüne ve akıcılığına zarar vermeden gerekli değişikliklerin yapılması ve yeni cümleler ekleme yoluyla metnin anlaşılırlığını sağlamaktadır. Böylece ortaya konulan eser istenilene en uygun hale getirilerek değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılır ve kabul edilebilir olmaktadır. Bu bakımdan geliştirme işlemi çalışmanıza hem şekil, hem içerik, hem de anlam bakımından akıcılık sağlanması için mutlaka uygulanması gereken bir işlemdir. Akademik metinler ve diğer eserlerinizin mükemmel hale gelebilmesi için geliştirme çalışması yapılması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now ButtonArayın
×