APA 7 Kaynakça Örnekleri

apa-7-yazim-kurallari

APA (American Psikoloji Derneği), kaynak gösterme konusunda dünyanın dikkate aldığı standartları belirlemiştir. En son yayımlana “APA 7 Yayım Kılavuzu” ile APA 6’daki kuralların bir kısmını değiştirdi. APA 7 ile gelen bazı değişiklikler için daha önce yayımladığımız yazımızı incelemek isteyebilirsiniz.

Bu yazımızda APA’nın son kurallarına göre kaynakça örneklerine yer verdik. En çok kullanılan kaynaklara yer verilen yazımızda, American Psychological Association tarafından yayımlanan APA 7 Yayım Kılavuzu dikkate alınarak hazırlanan kaynakça örneklerine yer verilmiştir. Ülkemizde henüz APA 7 yazım kuralları yaygınlaşmadığı için bu yazımızın akademik çalışmalara katkı sunacağını düşünmekteyiz.

1. Doi Numaralı Dergi makalesi

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

2. Doi Numarası Olmayan Dergi Makalesi

Asar, R. ve Çelikten, Y. (2016). Shadowing a woman administrator: A Turkish case. Universal Journal of Management4(11), 607-614.

3. Popüler Dergi Makalesi

Özbaşaran-Dede, N. (2008, Kasım). Küresel iklim savaşçıları: Solucanlar. Bi­lim ve Teknik, 492, 11-13.

4. Tek yazarlı kitap

Balcı, A. (2005). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Tek Ağaç.

5. Çok yazarlı kitap

Başaran, İ. E. ve Çınkır, Ş. (2011). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ekinoks Yayınevi.

6. Editörlü kitap

Kesharwani, P. (Ed.). (2020). Nanotechnology based approaches for tuberculosis treatment. Academic Press.

7. Editörlü kitapta bölüm

Dönmez, B. (2013). Motivasyon. S. Özdemir (Ed.), Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama içinde (s. 185-229). Pegem Akademi.

8. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Teyfur, M. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin uyguladıkları yönetim biçimlerine ilişkin algıları ve velilere göre okul yöneticilerinin yönetim becerilerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi.

9. Yayımlanmamış Doktora Tezi

Zorlu, K. (2009). İşletmelerin demokratik yönetim sürecinde karşılaştığı sorunlar ve bir uygulama [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.

10. Ansiklopedi veya Sözlük

Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6th ed., Vols. 1-20). MacMillan.

11. Gazete

Hitts, P. J. (16 Şubat 1999. In forecasting their emotions, most people flunk out. New York Times. http://www.nytimes.com

12. Bildiri

Karadağ, E. ve Öney, A. (2006, Eylül). Okul yöneticilerinin stres düzeyleri­nin öğretmenlerinin stres düzeylerine etkisinin incelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara.

APA 7 Kaynak Gösterimi

APA 7 Kaynakça oluşturma programı ile makale, tez, kitap, kitap bölümü, bildiri sunumu, poster sunumu ve web sitesi gibi kaynak türlerinde kaynak gösterimi yapabilirsiniz. APA 7 Kaynakça Oluşturma Programı için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kaynakça oluşturmak için gerekli bilgileri girdiğinizde bu bilgiler yardımıyla APA 7 kaynakça oluşturulabilmektedir. APA 7 kaynak gösterimi için bu linki tıklayabilirsiniz.

 

apa-7-kaynakca-olusturma-programi
APA 7 Kaynakça Oluşturma

 

APA 7 Kaynakça Örnekleri” yazısında 10 düşünce

  • Akademik Redaksiyon diyor ki:

   Aynı yazar veya yazarların aynı yıl içerisindeki çalışmaları kaynak verilirken, çalışmaların ismi alfabetik sıralanır. Yılın yanına kaynakça sırasına göre a, b, c şeklinde harfler yazılır:

   Kabak, T., & Yıldız, D. N. (2016a). Ekolojik …
   Kabak, T., & Yıldız, D. N. (2016b). Türklerde …

 1. Hilal diyor ki:

  Editörlü kitap bölümünde editörün isminin basım yılının sağında olması beni şaşırttı.
  Başka kaynaktan araştırmak istedim ama kaynağım tam olarak editörlü kitap en uygun cevabı sanırım sizde buldum. Suluhan, D. (2020). Çocuklarda İlaç Hatalarını Önlemede Hemşirenin Rolü. Dinç. A. (Ed.), Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Araştırmalar, 385-394. şeklinde kaynak doğrudur değil mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arayın
×